ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Opcije povezivanja

Da biste pristupili opcijama za podešavanje proxy servera za određeni profil ažuriranja, otvorite Napredno podešavanje > Ažuriranje > Profili > Ažuriranja > Opcije povezivanja.

Proxy server

Izaberite padajući meni Proxy režim i jednu od sledeće tri opcije:

  • Nemoj koristiti proxy server
  • Veza putem proxy servera
  • Koristi globalne postavke proxy servera

Izaberite opciju Koristi globalne postavke proxy servera da biste koristili konfiguraciju proxy servera koja je već navedena u okviru putanje Napredno podešavanje > Povezivanje > Proxy server.

Izaberite opciju Nemoj koristiti proxy server da biste definisali da se za ažuriranje programa ESET Endpoint Security ne koristi nijedan proxy server.

Opcija Veza putem proxy servera bi trebalo da bude izabrana u sledećim slučajevima:

  • Kada se koristi drugačiji proxy server od onog definisanog u okviru prozora Alatke > Proxy server za ažuriranje programa ESET Endpoint Security. U ovoj konfiguraciji, za novi proxy bi trebalo da se navedu sledeće informacije: adresa za Proxy server, komunikacioni Port (podrazumevano 3128), kao i Korisničko ime i Lozinka za proxy server, ako je potrebno.
  • Postavke proxy servera nisu globalno podešene, ali će se ESET Endpoint Security povezati sa proxy serverom zbog ažuriranja.
  • Računar ima uspostavljenu vezu sa Internetom putem proxy servera. Postavke se preuzimaju iz pregledača tokom instaliranja programa, ali ako se promene (npr. ako promenite ISP), proverite da li su u ovom prozoru navedene ispravne postavke za proxy. U suprotnom, program neće moći da se poveže sa serverima za ažuriranje.

Podrazumevana postavka za proxy server je Koristi globalne postavke proxy servera.

Koristi direktnu vezu ako proxy nije dostupan – Proxy će se zaobići tokom ažuriranja ako je nedostupan.

Deljene Windows lokacije

Prilikom ažuriranja sa lokalnog servera koji radi pod Windows NT operativnim sistemom, podrazumevano se zahteva potvrda identiteta za svaku mrežnu vezu.

Da biste konfigurisali takav nalog, izaberite u padajućem meniju opciju Povezivanje sa LAN mrežom kao:

  • Sistemski nalog (podrazumevana vrednost),
  • Trenutni korisnik,
  • Navedeni korisnik.

Izaberite opciju Sistemski nalog (podrazumevana vrednost) da biste za potvrdu identiteta koristili sistemski nalog. Obično ne dolazi do procesa potvrde identiteta ako u glavnom odeljku za podešavanje ažuriranja nisu uneti podaci za potvrdu identiteta.

Da biste se uverili da program vrši potvrdu identiteta pomoću trenutno prijavljenog korisničkog naloga, izaberite opciju Trenutni korisnik. Mana ovog rešenja jeste to što program ne može da se poveže sa serverom za ažuriranje ako trenutno nije prijavljen nijedan korisnik.

Izaberite opciju Navedeni korisnik ako želite da program za potvrdu identiteta koristi određeni korisnički nalog. Koristite ovaj metod ako povezivanje sa podrazumevanim sistemskim nalogom ne uspe. Imajte u vidu da navedeni korisnički nalog mora imati pristup direktorijumu sa datotekama ažuriranja na lokalnom serveru. U protivnom, program neće moći da uspostavi vezu i preuzme ažuriranja.

Postavke za Korisničko ime i Lozinku su opcionalne.


warning

Ako su izabrane opcije Trenutni korisnik ili Navedeni korisnik, može doći do greške pri promeni identiteta programa za željenog korisnika. Preporučujemo da unesete podatke za potvrdu identiteta LAN mreže u glavni odeljak za podešavanje ažuriranja. U ovom odeljku za podešavanje ažuriranja podatke za potvrdu identiteta treba uneti na sledeći način: domain_name\user (ako je u pitanju radna grupa, unesite workgroup_name\name) i lozinku. Pri ažuriranju iz HTTP verzije lokalnog servera nije potrebna potvrda identiteta.

Izaberite Prekini vezu sa serverom nakon ažuriranja da biste nametnuli prekidanje veze ako veza sa serverom ostane aktivna čak i nakon preuzimanja ažuriranja.