ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Ažuriranja proizvoda

Odeljak Ažuriranja proizvoda sadrži opcije vezane za ažuriranja proizvoda. Program vam omogućava da unapred definišete njegovo ponašanje kada nova ažuriranja proizvoda budu dostupna.

Ažuriranja proizvoda sadrže nove funkcije ili promene postojećih funkcija iz prethodnih verzija. Možete da ih izvršite automatski, bez intervencije korisnika, a možete i da odaberete da dobijate obaveštenja o njima. Kada se instalira ažuriranje proizvoda, možda će biti potrebno ponovno pokretanje računara.

Automatska ažuriranja – Pauziranje automatskih ažuriranja za određene profile ažuriranja privremeno deaktivira automatska ažuriranja proizvoda dok ste povezani sa internetom preko drugih mreža ili ograničenih veza. Ostavite ovo podešavanje aktivirano kako biste imali stalan pristup najnovijim funkcijama i najvišem mogućem nivou zaštite. Da biste saznali više o automatskim ažuriranjima, pogledajte Česta pitanja o automatskim ažuriranjima.

Podrazumevano, ažuriranja proizvoda preuzimaju se sa ESET servera skladišta. U velikim ili vanmrežnim okruženjima, saobraćaj može da se distribuira kako bi se dozvolilo keširanje datoteka proizvoda.

arrow_down_business Definisanje prilagođenog servera za ažuriranja komponenti programa


note

Izbor opcije koja najviše odgovara zavisi od radne stanice na kojoj će postavke biti primenjene. Imajte na umu da postoje razlike između radnih stanica i servera – na primer, automatsko ponovno pokretanje servera nakon ažuriranja proizvoda može da izazove znatno oštećenje računara.