ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Česta pitanja o automatskim ažuriranjima


warning

Za dodatne informacije o ažuriranjima proizvoda u programu ESET Endpoint Security pročitajte sledeći članak ESET baze znanja:

Da li će se računari ažurirati automatski? Da li se ažuriranje preuzima pre ili posle ponovnog pokretanja?

Preuzimanje se dešava pre ponovnog pokretanja i ažurirane datoteke se pripremaju u ovoj fazi. Nakon ponovnog pokretanja, ažurirane datoteke su i dalje samo pripremljene za upotrebu, a trenutno instalirana verzija pruža neprekidnu zaštitu. Promene se primenjuju nakon sledećeg pokretanja ESET Endpoint Security.

Imam oko 3000 računara. Da li će svi računari preuzeti ažuriranja u isto vreme? Mogu li da koristim proxy za automatsko ažuriranje sa toliko računara?

ESET nudi Mirror alatku i proxy rešenja za veće mreže, tako da se ažuriranja preuzimaju samo jednom sa interneta, a zatim distribuiraju lokalno. Ažuriranja su manja, obično 5–10 MB, a ESET će ograničiti ažuriranja tokom prvih nekoliko nedelja dostupnosti. Zbog toga neće svi klijenti započeti preuzimanje istovremeno kada su povezani direktno na ESET servere.

Mogu li ja da odlučim koliko računara će se automatski ažurirati ili koji od njih će se ažurirati? Ne želim da preuzmem više od deset računara na sat ili želim da ažuriram deset računara sada, a drugi računar nakon nekoliko dana.

Okruženja sa upravljanjem imaju polisu za automatsko ažuriranje gde možete da odredite najnoviju željenu verziju. Podržani su i džoker znaci (na primer, 9.0.2032.*). Više informacija potražite u poglavlju „Automatska ažuriranja“ u pomoći na mreži za ESET PROTECT ili ESET PROTECT Cloud. Nažalost, u ovom trenutku nisu dostupne druge opcije za ograničavanje automatskih ažuriranja. Možete da dodelite više polisa za više grupa.

Da li se automatska ažuriranja konfigurišu isključivo putem polisa? Mogu li da onemogućim polisu ako ne želim da se ESET proizvod ažurira?

Ako postoji hitna popravka za bezbednost i stabilnost za ESET proizvod krajnje tačke, proizvod će biti ažuriran čak i kada su automatska ažuriranja onemogućena, u skladu sa uslovima postavljenim u važećem ugovoru EULA. Kompanija ESET koristi hitne popravke za bezbednost i stabilnost kako bi rešila kritične probleme i obezbedila maksimalnu bezbednost i stabilnost za vaš ESET proizvod.

Polisu za automatsko ažuriranje možete da dodelite bilo kojoj grupi krajnjih tačaka, bez obzira na njihovu trenutnu konfiguraciju automatskog ažuriranja. U okruženjima kojima se ne upravlja korisnik može lokalno da konfiguriše automatska ažuriranja na ekranu Napredno podešavanje ESET proizvoda krajnje tačke.

Šta ako konfigurišem polisu tako da koristi najraniju dostupnu verziju? Da li će čak i tada ESET ažurirati moje proizvode?

Hitne popravke i kritične hitne popravke (ažuriranja radi bezbednosti i stabilnosti) predstavljaju donekle različite kategorije ažuriranja. Redovne hitne popravke se dodeljuju automatskim ažuriranjima sa standardnim prioritetom kada se prihvate korisnička podešavanja. Kritične hitne popravke se primenjuju sa najvišim prioritetom, bez obzira na podešavanja korisnika.

Kako funkcionišu ažuriranja u kontekstima van mreže? Kada korisnici koriste skladište van mreže?

Skladište van mreže takođe sadrži .dup i .fup datoteke. Mirror alatka mora da preuzme odeljak skladišta, a ne ažuriranje modula. Dodatne informacije potražite u okviru teme Skladište van mreže u pomoći na mreži za ESET PROTECT.

Kako ESET proizvodi znaju da je ažuriranje potrebno? Iz skladišta? Da li se neki podaci šalju serverima? Ako ESET planira da izvrši ažuriranje mesec dana nakon objavljivanja verzije, da li ESET serveri mogu da podnesu izdanje širom sveta?

ESET proizvodi preuzimaju automatska ažuriranja iz skladišta. Serveri su spremni za to jer je veličina kritičnih ažuriranja samo nekoliko kilobajta. ESET neće ograničiti kritična ažuriranja na serverima skladišta. Međutim, postoji mogućnost da se ograniče ažuriranja na serverima ako su automatska ažuriranja veća. U tabeli u nastavku možete da vidite primer veličina hitnih popravki u slučaju diferencijalnog automatskog ažuriranja:

Prethodna verzija

Nova verzija

Veličina

9.0.2032.2

9.0.2032.6

420 KB

8.1.2037.2

9.0.2032.2

6.5 MB

8.0.2028.0

9.0.2032.2

11.5 MB

Ako diferencijalno automatsko ažuriranje ne uspe, ESET proizvod može da pokrene potpuno ažuriranje. To je i dalje automatsko ažuriranje sa garancijom funkcionalnosti, ali umesto .dup datoteke, preuzima se .fup, što je veća datoteka. Za verziju 9.0.2032.2 njena veličina je 27 MB. Međutim, takva situacija se retko dešava.

Da li će se ažuriranje proizvoda ESET Endpoint Security izdati uz ograničavanje? Ako je tako, koliko dugo će ažuriranje biti ograničeno nakon objavljivanja?

ESET ograničava ažuriranja prvih nekoliko nedelja nakon objavljivanja nove verzije kako bi se smanjilo opterećenje na našim serverima i ravnomerno distribuirala nova verzija.

Automatska ažuriranja će postati jedan od primarnih metoda za nadogradnju. Kako ona tačno funkcionišu?

ESET želi da što više klijenata koristi automatska ažuriranja. Kada postoji toliko ranijih verzija proizvoda na raspolaganju, teško je pružati podršku. Funkcija automatskog ažuriranja radi na jednostavan način – .dup datoteke se preuzimaju tokom prve provere ažuriranja modula. Tokom postupka ažuriranja proizvod je potpuno funkcionalan i štiti računar. Nova verzija se aktivira nakon ponovnog pokretanja. U okviru programa ESET PROTECT (na strani servera), pomoću polise možete da navedete najnoviju verziju na koju želite da ažurirate ili da koristite džoker znake. Više informacija potražite u poglavlju „Automatska ažuriranja“ u pomoći na mreži za ESET PROTECT ili ESET PROTECT Cloud.

Da li je tačno da automatska ažuriranja funkcionišu na 1/10? Trenutno koristim ESET Endpoint Security 8.0.2028.1. Na koju verziju će se ažurirati ako se pokrene automatsko ažuriranje?

Ažuriranje proizvoda pomoću automatskih ažuriranja može da bude odloženo usled ograničavanja na serverima skladišta. Ako se ažuriranje proizvoda objavi sa ograničavanjem, automatske provere ažuriranja ga možda neće odmah primiti. Ako se ažuriranje smatra bezbednim i stabilnim, ograničavanje se može smanjiti ili u potpunosti ukloniti tako da svi preostali klijenti dobiju ažuriranje.

Procedura ograničavanja može da ima drugačije trajanje za svako ažuriranje. Ona varira u zavisnosti od toga koliko klijenata traži ažuriranje, kakav je saobraćaj na našim serverima i drugih faktora. Ova procedura se neprestano razvija, a promene se dešavaju sve vreme.

Kada će početi automatska ažuriranja ako pokrenem računar u 8:45 ujutro i isključim ga u 17:00?

Automatska ažuriranja će se pokrenuti pri sledećem uspešnom planiranom ažuriranju modula, najviše jednom na svaka 24 sata.

Kada će se ažuriranje pokrenuti sledeći put ako se računar isključi dok se automatska ažuriranja izvršavaju?

Ažuriranje će se pokrenuti u sledećem planiranom periodu za ažuriranje. Za proceduru automatskog ažuriranja (ranije uPCU) postoji robustan sigurnosni mehanizam. Nakon preuzimanja ažuriranja i ponovnog pokretanja računara ažurirane datoteke se pripremaju za upotrebu, a trenutno instalirana verzija pruža neprekidnu zaštitu. Promene se primenjuju nakon sledećeg pokretanja ESET proizvoda krajnje tačke.

Kako mogu odmah da pokrenem automatsko ažuriranje, bez čekanja redovnog povezivanja svaka 24 sata? Da li postoji neki drugi način da se klikne na opciju „Proveri da li postoje ažuriranja“?

Možete ručno da pokrenete proceduru automatskog ažuriranja jedino kada otvorite glavni prozor programa i kliknete na Ažuriraj > Proveri da li postoje ažuriranja. Svi drugi načini pokretanja ažuriranja modula odražavaju polisu planera za automatsko ažuriranje na 24 sata. Trenutno ne možete daljinski da pokrenete automatsko ažuriranje. Dodaćemo ovu funkciju u budućnosti.