ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Vraćanje ažuriranja na prethodno stanje

Ako sumnjate da su novo ažuriranje mašine za otkrivanje ili moduli programa nestabilni ili oštećeni, možete da ih vratite na prethodnu verziju i privremeno deaktivirate ažuriranja. Pored toga, možete da aktivirate prethodno deaktivirana ažuriranja ako ste ih odložili na neodređeni period.

ESET Endpoint Security beleži snimke mašine za otkrivanje i modula programa koje koristi za funkciju vraćanja. Da biste kreirali snimke baze virusnih definicija, treba da bude aktivirana opcija Kreiraj snimke modula. Kada se aktivira opcija Kreiraj snimke modula, prvi snimak se kreira tokom prvog ažuriranja. Sledeći se kreira nakom 48 sati. Polje Broj lokalno skladištenih snimaka definiše broj skladištenih snimaka mašine za otkrivanje.


note

Kada se dostigne maksimalni broj snimaka (na primer, tri), najstariji snimak se zamenjuje novim snimkom svakih 48 sati. ESET Endpoint Security vraća verzije ažuriranja mašine za otkrivanje i modula programa na najstariji snimak.

Otvorite Napredno podešavanje > Ažuriranje > Ažuriranje > Vraćanje modula > Vraćanje da biste izabrali vremenski interval u padajućem meniju Trajanje.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Izaberite opciju Do poništavanja da biste odložili redovna ažuriranja na neodređeni period dok ručno ponovo ne postavite funkciju ažuriranja. Ne preporučujemo izbor ove opcije jer ona predstavlja potencijalni bezbednosni rizik.

Ako je izvršeno vraćanje, dugme Vraćanje promeniće se u Dozvoli ažuriranja. Ažuriranja neće biti dozvoljena u toku vremenskog intervala izabranog u padajućem meniju Obustavi ažuriranja. Verzija mašine za otkrivanje biće vraćena na najstariju verziju koja je dostupna i sačuvana kao snimak u sistemu datoteka lokalnog računara.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK


example

Recimo da je broj 22700 najnovija verzija mašine za otkrivanje, a verzije 22698 i 22696 su sačuvane kao snimak mašine za otkrivanje. Imajte u vidu da verzija 22697 nije dostupna. U ovom primeru, računar je bio isključen tokom ažuriranja na verziju 22697, a novija ažuriranja su postala dostupna pre nego što je ažuriranje 22697 preuzeto. Ako je polje Broj lokalno skladištenih snimaka podešeno na dva i izabrali ste opciju Vraćanje, mašina za otkrivanje (uključujući module programa) se vraća na verziju broj 22696. Taj proces može da potraje. Proverite da li je verzija mašine za otkrivanje vraćena u prozoru Ažuriranje.