ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Ažuriranje

Redovnim ažuriranjem programa ESET Endpoint Security na najbolji način se održava maksimalni nivo bezbednosti računara. Modul ažuriranja služi za to da i moduli programa i komponente sistema budu uvek ažurni.

Ako u glavnom prozoru programa kliknete na stavku Ažuriraj, videćete status trenutnog ažuriranja, uključujući datum i vreme poslednjeg uspešnog ažuriranja, kao i to da li je ažuriranje potrebno.

Pored automatskih ažuriranja, možete da kliknete na stavku Proveri da li postoje ažuriranja da biste pokrenuli ručno ažuriranje. Redovno ažuriranje modula i komponenti programa važan je aspekat održavanja potpune zaštite od zlonamernog koda. Obratite posebnu pažnju na konfiguraciju i rad modula proizvoda. Da biste primali ažuriranja, morate da aktivirate proizvod pomoću licencnog ključa. Ukoliko to niste učinili tokom instaliranja, moraćete da aktivirate ESET Endpoint Security da biste pristupili serverima preduzeća ESET. Licencni ključ vam je ESET poslao u poruci e-pošte prilikom kupovine programa ESET Endpoint Security.

Ako aktivirate ESET Endpoint Security pomoću datoteke licence van mreže bez korisničkog imena i lozinke i pokušate da obavite ažuriranje, crveno obaveštenje Ažuriranje modula nije uspelo označava da ažuriranja možete da preuzmete samo sa mirrora.

PAGE_UPDATE

Trenutna verzija – Broj verzije proizvoda ESET Endpoint Security.

Poslednje uspešno ažuriranje – Datum i vreme poslednjeg uspešnog ažuriranja. Uverite se da se odnosi na skoriji datum, što znači da je mašina za otkrivanje ažurna.

Poslednja uspešna provera da li postoje ažuriranja – Datum i vreme poslednjeg uspešnog pokušaja ažuriranja modula.

Prikaži sve module – Kliknite na ovu vezu da biste otvorili listu instaliranih modula i proverili verziju i poslednje ažuriranje nekog modula.


Proces ažuriranja

Kada kliknete na dugme Proveri da li postoje ažuriranja, počinje proces preuzimanja. Prikazaće se traka toka preuzimanja i preostalo vreme za preuzimanje. Da biste prekinuli ažuriranje, kliknite na dugme Otkaži ažuriranje.

PAGE_UPDATE_02


important

Pod normalnim okolnostima, videćete zeleni znak za potvrdu u prozoru Ažuriranje koja ukazuje na to da je program ažuriran. Ako ne vidite zeleni znak za potvrdu, program je zastareo i povećan je rizik od zaraženosti. Ažurirajte module programa što pre.


Ažuriranje nije uspelo

Mašina za otkrivanje je zastarela – Ova poruka se prikazuje posle nekoliko neuspešnih pokušaja ažuriranja modula. Preporučujemo vam da proverite postavke ažuriranja. Najčešći uzrok ove greške su netačno uneti podaci za potvrdu identiteta ili netačno konfigurisane postavke veze.

Prethodno obaveštenje je u vezi sa sledeće dve poruke o neuspešnim ažuriranjima, kada Ažuriranje modula nije uspelo:

  1. Nevažeća licenca – Vaša licenca nije aktivna. Preporučuje se da proverite podatke za potvrdu identiteta. Izaberite Pomoć i podrška > Promena licence u glavnom meniju da biste uneli novi licencni ključ.
  1. Tokom preuzimanja datoteka ažuriranja došlo je do greške – Uzrok greške mogu biti netačne postavke internet veze. Preporučuje se da proverite mogućnost povezivanja sa Internetom (tako što ćete otvoriti bilo koju Veb lokaciju u Veb pregledaču). Ako se veb lokacija ne otvori, verovatno veza sa Internetom nije uspostavljena ili postoje problemi sa vezom na vašem računaru. Uverite se da imate aktivnu vezu sa Internetom preko dobavljača Internet usluga (ISP).

PAGE_UPDATE_03


note

Više informacija potražite u ovom članku ESET baze znanja.