ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Kreiranje zadataka ažuriranja

Ažuriranja možete pokrenuti ručno tako što ćete kliknuti na opciju Proveri da li postoje ažuriranja u prvom prozoru koji se prikaže kada kliknete na stavku Ažuriranje u glavnom meniju.

Ažuriranja je moguće pokrenuti i u vidu planiranih zadataka. Da biste konfigurisali planirani zadatak, kliknite na meni Alatke > Planer. U programu ESET Endpoint Security podrazumevano se aktiviraju sledeći zadaci ažuriranja:

  • Redovno automatsko ažuriranje
  • Automatsko ažuriranje nakon prijave korisnika

Svaki zadatak ažuriranja može biti izmenjen tako da odgovara vašim potrebama. Pored podrazumevanih zadataka ažuriranja, možete da kreirate nove zadatke ažuriranja sa korisnički definisanom konfiguracijom. Više detalja o kreiranju i konfigurisanju zadataka ažuriranja potražite u odeljku Planer.