ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Podešavanje

Grupe dostupnih zaštitnih funkcija možete da pronađete u glavnom prozoru programa > Podešavanje.


note

Kada kreirate polisu u ESET PROTECT On-Prem veb konzoli, možete da izaberete zastavicu za svako podešavanje. Podešavanja sa zastavicom „Nametni“ imaju prioritet i ne mogu da se zamene novijom polisom (čak i kada nova polisa ima zastavicu „Nametni“). Na ovaj način se obezbeđuje da se ovo podešavanje neće promeniti (npr. od strane korisnika ili naknadnim polisama tokom spajanja). Više informacija potražite u pomoći na mreži za zastavice za ESET PROTECT On-Prem.

PAGE_SETUP

Meni Podešavanja sadrži sledeće odeljke:

Računar

Mreža

Veb i e-pošta

Kada je ESET PROTECT On-Prem polisa na snazi, ikona katanca MODULE_LOCKED se prikazuje pored određene komponente. Polisa koju je primenio ESET PROTECT On-Prem može da se premosti lokalno nakon potvrde identiteta od strane prijavljenog korisnika (npr. administratora). Više informacija potražite u pomoći na mreži za ESET PROTECT On-Prem.


note

Sve zaštitne mere deaktivirane na ovaj način biće ponovo aktivirane nakon ponovnog pokretanja računara.

Na dnu prozora za podešavanje se nalaze dodatne opcije. Kliknite na opciju Napredno podešavanje da biste konfigurisali detaljnije parametre za svaki modul. Pomoću opcije Uvezi/izvezi postavke učitajte parametre podešavanja koristeći .xml datoteku za konfiguraciju ili sačuvajte trenutne parametre podešavanja u datoteci za konfiguraciju.