ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Planer

planer upravlja planiranim zadacima i pokreće ih sa unapred definisanom konfiguracijom i svojstvima.

Planeru možete da pristupite iz glavnog menija programa ESET Endpoint Security tako što ćete kliknuti na stavke Alatke > Planer. Planer sadrži listu svih isplaniranih zadataka i svojstva konfiguracije kao što su željeni datum, vreme i korišćeni profil skeniranja.

Planer služi za planiranje sledećih zadataka: ažuriranje mašine za otkrivanje, zadatak skeniranja, provera datoteka pri pokretanju sistema i održavanje evidencije. Iz glavnog prozora planera možete direktno da dodajete ili brišete zadatke (kliknite na dugme Dodaj zadatak ili Izbriši pri dnu prozora). Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u prozoru planera da biste: prikazali detaljne informacije, odmah izvršili zadatak, dodali novi zadatak i izbrisali postojeći zadatak. Koristite polja za potvrdu na početku svake stavke da biste aktivirali/deaktivirali zadatke.

Sledeći planirani zadaci se podrazumevano prikazuju u okviru menija Planer:

 • Održavanje evidencije
 • Redovno automatsko ažuriranje
 • Automatsko ažuriranje nakon uspostavljanja pozivne veze
 • Automatsko ažuriranje nakon prijave korisnika
 • Automatska provera datoteka pri pokretanju (nakon prijavljivanja korisnika)
 • Automatska provera datoteka pri pokretanju (nakon uspešnog ažuriranja modula)

note

U usluzi ESET PROTECT On-Prem nasumično odlaganje izvršavanja zadataka može da se koristi za smanjivanje opterećenja servera prilikom izvršavanja zadataka, posebno u većim mrežama. Ova opcija vam omogućava da definišete vremenski period tokom kog zadatak treba da se izvrši u celoj mreži, umesto da se istovremeno pokrenu zadaci na svim radnim stanicama u okviru cele mreže. Kada se zadatak pokrene, podešena vrednost za vreme se nasumično segmentira kako bi se rasporedilo vreme izvršavanje zadatka za svaku radnu stanicu na mreži posebno. To pomaže u sprečavanju prevelikog opterećenja servera i slične probleme (npr. neki serveri mogu da prijave DoS napad prilikom izvršavanja istovremenog grupnog ažuriranja na radnim stanicama širom cele mreže).

Da biste izmenili konfiguraciju postojećeg planiranog zadatka (bilo da je podrazumevana ili definisana od strane korisnika), kliknite desnim tasterom miša na zadatak, a zatim izaberite opciju Uredi ili izaberite zadatak koji želite da izmenite i kliknite na dugme Uredi.

PAGE_SCHEDULER

Dodavanje novog zadatka

 1. Kliknite na opciju Dodaj zadatak pri dnu prozora.
 2. Unesite ime zadatka.
 3. Iz padajućeg menija izaberite željeni zadatak:
 • Pokreni spoljnu aplikaciju – Planira pokretanje spoljne aplikacije.
 • Održavanje evidencije – Datoteke evidencije takođe sadrže ostatke izbrisanih zapisa. Ovaj zadatak redovno optimizuje zapise u datotekama evidencije da bi se obezbedio efikasan rad.
 • Provera datoteke za pokretanje sistema – Proverava datoteke kojima je dozvoljeno pokretanje prilikom pokretanja sistema ili prijavljivanja.
 • Kreiranje snimka statusa računara – Kreira ESET SysInspector snimak računara – prikuplja detaljne informacije o komponentama sistema (npr. upravljačkim programima, aplikacijama) i procenjuje nivo rizika za svaku komponentu.
 • Skeniranje računara na zahtev – Vrši skeniranje datoteka i fascikli na računaru.
 • Ažuriranje – Planira zadatak ažuriranja mašine za otkrivanje i modula programa.
 1. Uključite opciju Aktivirano ako želite da aktivirate zadatak (ovo možete da uradite i kasnije potvrdom/poništavanjem izbora u polju za potvrdu na listi zakazanih zadataka), kliknite na opciju Dalje i izaberite jednu od vremenskih opcija:
 • Jednom – Zadatak će se izvršiti na unapred definisani datum u određeno vreme.
 • Neprestano – Zadatak će se izvršavati u navedenom vremenskom intervalu.
 • Dnevno – Zadatak će se ponovo pokretati svakog dana u navedeno vreme.
 • Sedmično – Zadatak će se pokretati izabranog dana u izabrano vreme.
 • Pokrenuto događajem – Zadatak će se izvršavati pri pokretanju navedenog događaja.
 1. Koristite opciju Preskoči zadatak kada računar radi na baterije da biste sveli potrošnju sistema na minimum dok laptop radi na baterije. Zadatak se pokreće na dan i u vreme navedene u poljima Izvršavanje zadataka. Ukoliko zadatak nije moguće pokrenuti u unapred definisano vreme, možete da navedete vreme za njegovo ponovno izvršavanje:
 • U sledeće planirano vreme
 • Što pre
 • Odmah ako vreme od poslednjeg pokretanja prekoračuje navedenu vrednost (interval se može definisati pomoću okvira sa listom opcija Proteklo vreme od poslednjeg pokretanja).

Da biste pregledali zakazani zadatak, kliknite desnim tasterom miša na zadatak i izaberite opciju Prikaži detalje zadatka.