ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Opcije planiranog skeniranja

U ovom prozoru možete da odredite napredne opcije za zadatak planiranog skeniranja računara.

Da biste pokrenuli skeniranje bez radnje čišćenja, kliknite na stavku Napredne postavke i izaberite opciju Skeniraj bez čišćenja. Istorija skeniranja se čuva u evidenciju skeniranja.

Kada izaberete opciju Zanemari izuzetke, datoteke sa oznakama tipa datoteke koje su prethodno bile izuzete iz skeniranja će sada biti skenirane bez izuzetka.

Možete da podesite radnju koja će se izvršavati automatski nakon dovršenog skeniranja koristeći padajući meni:

  • Ne preduzimaj ništa – Nakon završenog skeniranja se ne izvršava nijedna radnja.
  • Isključi računar – Računar se isključuje nakon dovršenog skeniranja.
  • Ponovo pokreni računar – Zatvara sve programe i ponovo pokreće računar nakon dovršenog skeniranja.
  • Ponovo pokreni ako je potrebno – Računar se ponovo pokreće ako je to potrebno samo za dovršavanje čišćenja otkrivenih pretnji.
  • Nametni ponovno pokretanje – Prinudno zatvara sve otvorene programe bez čekanja na interakciju korisnika i ponovo pokreće računar nakon dovršenog skeniranja.
  • Nametni ponovno pokretanje ako je potrebno – Računar se ponovo pokreće ako je to potrebno samo za dovršavanje čišćenja otkrivenih pretnji.
  • Stanje spavanja – Čuva sesiju i postavlja računar u stanje niske potrošnje tako da možete brzo da nastavite sa radom.
  • Hibernacija – Preuzima sve što je pokrenuto u RAM-u i premešta u određenu datoteku na čvrstom disku. Računar se isključuje, ali nastavlja sa radom u prethodnom stanju sledeći put kada ga pokrenete.

note

Radnje Spavanje ili Hibernacija su dostupne u zavisnosti od podešavanja operativnog sistema za napajanje i spavanje na računaru ili u zavisnosti od dostupnih funkcija računara/laptopa. Imajte u vidu da računar u stanju spavanja i dalje radi. I dalje su pokrenute osnovne funkcije i koristi se napajanje kada računar radi na baterije. Da biste sačuvali trajanje baterije, na primer kada putujete van kancelarije, preporučujemo da koristite opciju hibernacije.

Izaberite opciju Skeniranje ne može da se otkaže da biste sprečili neovlašćene korisnike da zaustave radnje nakon skeniranja.

Podesite opciju Korisnik može da zaustavi skeniranje za (min) ako želite da dozvolite korisniku sa ograničenim ovlašćenjima mogućnost da pauzira skeniranje računara na određeno vreme.

Pogledajte i Tok skeniranja.