ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Evidencija skeniranja računara

Detaljne informacije vezane za određeno skeniranje možete da pogledate u odeljku Datoteke evidencije. Evidencija skeniranja sadrži sledeće informacije:

  • Verzija mašine za otkrivanje
  • Datum i vreme pokretanja
  • Lista skeniranih diskova, fascikli i datoteka
  • Ime planiranog skeniranja (samo planirano skeniranje)
  • Korisnik koji je pokrenuo skeniranje.
  • Status skeniranja
  • Broj skeniranih objekata
  • Broj pronađenih stavki
  • Vreme završetka
  • Ukupno vreme skeniranja

note

Novi početak planiranog zadatka skeniranja računara se preskače ako je isti planirani zadatak koji je izvršen ranije i dalje u toku. Preskočeni planirani zadatak skeniranja će kreirati evidenciju skeniranja računara sa 0 skeniranih objekata i statusom Skeniranje nije pokrenuto jer je prethodno skeniranje još uvek bilo u toku.

Da biste pronašli prethodne evidencije skeniranja, u glavnom prozoru programa kliknite na Alatke > Datoteke evidencije. U padajućem meniju izaberite Skeniranje računara i kliknite dva puta na željeni zapis.

SCAN_LOG


note

Da biste saznali više o zapisima „nije moguće otvoriti“, „greška prilikom otvaranja“ i/ili „arhiva je oštećena“, pogledajte članak ESET baze znanja.

Kliknite na ikonu prekidača MODULE_INACTIVE Filtriranje da biste otvorili prozor Filtriranje evidencije u kom možete da suzite pretragu prema prilagođenim kriterijumima. Da biste videli kontekstualni meni, kliknite desnim tasterom miša na određenu stavku evidencije:

Radnja

Upotreba

Filtriraj iste zapise

Aktivira filtriranje evidencije. Evidencija prikazuje samo zapise iste kao i izabrani.

Filtriranje

Ova opcija otvara prozor Filtriranja evidencije i omogućava vam da definišete kriterijume za određene stavke evidencije. Prečica: Ctrl+Shift+F

Aktiviraj filter

Aktivira podešavanja filtera. Kada prvi put aktivirate filter, morate da definišete podešavanja i otvara se prozor za Filtriranje evidencije.

Deaktiviraj filter

Isključuje filter (kao i klik na prekidaču ispod).

Kopiraj

Kopira istaknute zapise u ostavu. Prečica: Ctrl+C

Kopiraj sve

Kopira sve zapise u prozoru.

Izvezi

Izvozi istaknute zapise iz ostave u XML datoteku.

Izvezi sve

Ova opcija izvozi sve zapise sa prozora u XML datoteku.

Opis otkrivene stavke

Otvara ESET enciklopediju pretnji koja sadrži detaljne informacije o opasnostima i simptomima istaknutih infiltracija.