ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Aktivacija proizvoda

Kada se instaliranje završi, od vas će se tražiti da aktivirate proizvod.

Postoji nekoliko načina za aktiviranje proizvoda. Dostupnost određenog načina aktivacije u prozoru za aktivaciju može da zavisi od zemlje, kao i načina distribucije (veb lokacija kompanije ESET, tip instalacionog programa .msi ili .exe, itd.).

Možete da aktivirate ESET Endpoint Security u glavnom prozoru programa > Pomoć i podrška > Aktiviraj proizvod ili Status zaštite > Aktiviraj proizvod.

Možete da aktivirate ESET Endpoint Security koristeći bilo koju od sledećih metoda:

  • Koristite kupljeni licencni ključ – Jedinstvena niska formata XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX koja se koristi za identifikaciju vlasnika licence i za aktivaciju licence.
  • ESET HUBESET HUB nalog koji morate da kreirate. ESET HUB je centralni mrežni prolaz za ESET PROTECT jedinstvenu bezbednosnu platformu. Pruža centralizovani identitet, pretplatu i upravljanje korisnicima za sve module ESET platforme. Možete da koristite ovu opciju da biste aktivirali ESET Endpoint Security i sa starijim alatkama za upravljanje licencama: ESET Business Account ili ESET MSP Administrator.
  • Licenca van mreže – Automatski generisana datoteka koja se prenosi u ESET proizvod da bi obezbedila informacije o licenci. Ako vam licenca omogućava da preuzmete datoteku licence van mreže (.lf), ta datoteka može da se koristi za aktivaciju van mreže. Broj licenci van mreže se oduzima od ukupnog broja dostupnih licenci. Više detalja o generisanju datoteke van mreže potražite u Korisničkom uputstvu za alatku ESET Business Account.

Izaberite opciju Aktiviraj kasnije ako je računar član upravljane mreže, a administrator će izvršiti daljinsku aktivaciju koristeći ESET PROTECT. Možete da koristite ovu opciju i u slučaju da želite da aktivirate računar kasnije.

Ako imate korisničko ime i lozinku koje ste koristili za aktivaciju starijih ESET proizvoda, konvertujte zastarele akreditive u licencni ključ.

Licencu za proizvod možete da promenite u bilo kom trenutku u glavnom prozoru programa > Pomoć i podrška > Promeni licencu. Videćete javni ID licence koji se koristi za identifikaciju licence u okviru ESET podrške.


note

ESET PROTECT može da aktivira računare klijenta neprimetno pomoću licenci koje je administrator stavio na raspolaganje. Uputstva potražite u ESET PROTECT pomoći na mreži.

MONITOR_RED Aktivacija proizvoda nije uspela?