ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Detalji mrežne veze

Kliknite dvaput na vezu na listi Mrežne veze da biste prikazali njene detalje zajedno sa detaljima mrežnog adaptera. Detalji mrežne veze i adaptera mogu vam pomoći u identifikaciji mreže koju pokušavate da konfigurišete u okviru opcije Zaštita pristupa mreži.

Detalji mrežne veze:

 • Status mrežne veze
 • Datum i vreme prvog otkrivanja mreže
 • Poslednji put kada je mreža bila aktivna
 • Ukupno vreme provedeno na vezi sa ovom mrežom
 • Profil mrežne veze
 • Profil mrežne veze definisan u operativnom sistemu Windows
 • Konfiguracija zaštite mreže (da li je mreža pouzdana)

Detalji mrežnog adaptera:

 • Tip veze (žičana, virtuelna itd.)
 • Ime mrežnog adaptera
 • Opis adaptera
 • IP adresa sa MAC adresom
 • IPv4 i IPv6 adresa mreže sa podmrežom
 • DNS sufiks
 • IP adresa DNS servera
 • IP adresa DHCP servera
 • Podrazumevana IP i MAC adresa mrežnog prolaza
 • MAC adresa adaptera