ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Mrežne veze

Prikazuje mreže sa kojima su povezani mrežni adapteri. Da biste videli mrežne veze, otvorite glavni prozor programa > Podešavanje > Mreža > Mrežne veze.

Kliknite dvaput na vezu na listi da biste prikazali njene detalje i detalje mrežnog adaptera.

Zadržite pokazivač iznad određene mrežne veze i kliknite na ikonu menija three_dots_menuu koloni Pouzdano da biste izabrali jednu od sledećih opcija: