ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Konfigurisanje zaštite mreže

Prema podrazumevanim postavkama, kada se otkrije nova mrežna veza, ESET Endpoint Security koristi podešavanja operativnog sistema Windows. Da biste prikazali prozor dijaloga kada se otkrije nova mreža, promenite opciju Dodela profila zaštite mreže na Pitaj. Konfiguracija zaštite mreže se prikazuje svaki put kada se računar poveže na novu mrežu.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Možete da izaberete između sledećih profila mrežne veze:

Automatski – ESET Endpoint Security automatski bira profil, na osnovu aktivatora konfigurisanih za svaki profil.

Privatno – Za pouzdane mreže (kućna ili kancelarijska mreža). Drugi korisnici mreže mogu da vide vaš računar i deljene datoteke sačuvane na računaru i drugi korisnici na mreži mogu da pristupe resursima sistema (pristup deljenim datotekama i štampačima je aktiviran, dolazna RPC komunikacija je aktivirana, a dostupno je i deljenje daljinske radne površine). Preporučujemo da koristite ovo podešavanje prilikom pristupa bezbednoj lokalnoj mreži. Ovaj profil se automatski dodeljuje mrežnoj vezi ako je konfigurisan kao domen ili privatna mreža u operativnom sistemu Windows.

Javno – Za nepouzdane mreže (javna mreža). Datoteke i fascikle na sistemu se ne dele niti su vidljive drugim korisnicima na mreži i deljenje resursa sistema je deaktivirano. Preporučujemo da koristite ovo podešavanje prilikom pristupa bežičnim mrežama. Ovaj profil se automatski dodeljuje svakoj mrežnoj vezi koja nije konfigurisana kao domen ili privatna mreža u operativnom sistemu Windows.

Korisnički definisan profil – Možete da izaberete profil koji ste kreirali iz padajućeg menija. Ova opcija je dostupna samo ako ste kreirali najmanje jedan prilagođeni profil.


warning

Neispravna konfiguracija mreže može da predstavlja bezbednosni rizik za računar.