ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Dodavanje ili uređivanje profila mrežne veze

Možete da dodate ili uredite profile mrežne veze u prozoru Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštita pristupa mreži > Profili mrežne veze > Uredi. Da biste uredili profil, on mora biti izabran sa liste prozora Profili mrežne veze.

Sledeći profili su unapred definisani i ne mogu se uređivati/ukloniti:

Privatno – Za pouzdane mreže (kućna ili kancelarijska mreža). Drugi korisnici mreže mogu da vide vaš računar i deljene datoteke sačuvane na računaru i drugi korisnici na mreži mogu da pristupe resursima sistema (pristup deljenim datotekama i štampačima je aktiviran, dolazna RPC komunikacija je aktivirana, a dostupno je i deljenje daljinske radne površine). Preporučujemo da koristite ovo podešavanje prilikom pristupa bezbednoj lokalnoj mreži. Ovaj profil se automatski dodeljuje mrežnoj vezi ako je konfigurisan kao domen ili privatna mreža u operativnom sistemu Windows.

Javno – Za nepouzdane mreže (javna mreža). Datoteke i fascikle na sistemu se ne dele niti su vidljive drugim korisnicima na mreži i deljenje resursa sistema je deaktivirano. Preporučujemo da koristite ovo podešavanje prilikom pristupa bežičnim mrežama. Ovaj profil se automatski dodeljuje svakoj mrežnoj vezi koja nije konfigurisana kao domen ili privatna mreža u operativnom sistemu Windows.

Vrh/nagore/nadole/dno UP_DOWN – Omogućava vam da podesite nivo prioriteta profila mrežne veze (profili mrežne veze se procenjuju i primenjuju prema njihovom prioritetu. Uvek se primenjuje prvi odgovarajući profil).

Dodavanje ili uređivanje profila

Prilagođeni profil mrežne veze vam omogućava da primenite pravila zaštitnog zida, pravila za zaštitu od napada grubom silom, i definišete dodatna podešavanja za određene mrežne veze. U odeljku Aktivatori možete da odredite kojim mrežnim vezama će biti dodeljen prilagođeni profil.

Da biste otvorili uređivač profila, u prozoru Profili mrežne veze:

  • Kliknite na dugme Dodaj.
  • Izaberite jedan od postojećih profila i kliknite na Uredi.
  • Izaberite jedan od postojećih profila i kliknite na Kopiraj.

Ime – Prilagođeno ime za vaš profil.

Opis – Opis profila koji pomaže pri identifikaciji profila.

Dodatne pouzdane adrese – Adrese definisane ovde se dodaju u pouzdanu zonu mrežne veze na koju se primenjuje ovaj profil (bez obzira na tip zaštite mreže).

Pouzdana veza – Drugi korisnici mreže mogu da vide vaš računar i deljene datoteke sačuvane na računaru i drugi korisnici na mreži mogu da pristupe resursima sistema (pristup deljenim datotekama i štampačima je aktiviran, dolazna RPC komunikacija je aktivirana, a dostupno je i deljenje daljinske radne površine). Preporučujemo da koristite ovo podešavanje kada kreirate profil za bezbednu lokalnu mrežnu vezu. Sve direktno povezane mrežne podmreže se takođe smatraju pouzdanim. Na primer, ako je mrežni adapter povezan na ovu mrežu i koristi IP adresu 192.168.1.5 i podmrežnu masku 255.255.255.0, podmreža 192.168.1.0/24 biće dodata u pouzdanu zonu mrežne veze. Ako adapter ima više adresa/podmreža, sve će biti pouzdane.

Prijavi slabo šifrovanje WiFi mreže – ESET Endpoint Security će prikazati obaveštenje na radnoj površini kada se povežete na bežičnu mrežu bez zaštite ili mrežu sa slabom zaštitom.

Aktivatori – Prilagođeni uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi se ovaj profil mrežne veze dodelio mrežnoj vezi. Pogledajte odeljak Aktivatori za detaljno objašnjenje.