ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Pravila zaštitnog zida

Pravila zaštitnog zida predstavljaju skup uslova koji se koristi za smisleno testiranje svih mrežnih veza i svih radnji dodeljenih tim uslovima. Pomoću pravila zaštitnog zida možete da definišete radnju koja se izvršava kada se uspostave različiti tipovi mrežnih veza.

Pravila se procenjuju od vrha do dna i njihov prioritet možete videti u prvoj koloni. Radnja prvog pravila koje se podudari koristi se za svaku mrežnu vezu koja se procenjuje.

Veze mogu da se podele na dolazne i odlazne. Dolazne veze pokreće daljinski uređaj koji pokušava da uspostavi vezu sa lokalnim sistemom. Odlazne veze funkcionišu na suprotan način – lokalni sistem se povezuje sa daljinskim uređajem.

Ako se otkrije nova nepoznata komunikacija, morate pažljivo razmisliti da li ćete je dozvoliti ili zabraniti. Neželjene, nebezbedne ili potpuno nepoznate veze predstavljaju bezbednosni rizik za sistem. Ako se uspostavi takva veza, preporučuje se da obratite pažnju na daljinski uređaj i aplikaciju koji pokušavaju da se povežu sa vašim računarom. Mnoge infiltracije pokušavaju da prime i pošalju privatne podatke ili da preuzmu druge zlonamerne aplikacije na glavne radne stanice hosta. Zaštitni zid vam omogućava da otkrijete i prekinete takve veze.

Pravila zaštitnog zida možete da pregledate i uređujete u prozoru Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštitni zid > Pravila > Uredi.

Ako imate mnogo pravila zaštitnog zida, možete da koristite filter da biste prikazali samo određena pravila. Da biste filtrirali pravila zaštitnog zida, izaberite opciju Više filtera iznad liste pravila zaštitnog zida. Možete da filtrirate pravila na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Poreklo
  • Smer
  • Radnja
  • Dostupnost

Prema podrazumevanim postavkama, unapred definisana pravila zaštitnog zida su skrivena. Da biste prikazali sva unapred definisana pravila, deaktivirajte prekidač pored opcije Sakrij ugrađena (unapred definisana) pravila. Možete da deaktivirate ova pravila, ali ne možete da izbrišete unapred definisano pravilo.


note

Kliknite na ikonicu pretrage ICON_SCAN u gornjem desnom uglu da biste tražili pravila.

Kolone

Prioritet – Pravila se procenjuju od vrha do dna i njihov prioritet možete videti u prvoj koloni.

Aktivirano – Prikazuje da li su pravila aktivirana ili deaktivirana. Odgovarajuće polje za potvrdu mora da bude označeno da bi se pravilo aktiviralo.

Aplikacija – Aplikacija na koju se pravilo primenjuje.

Smer – Smer komunikacije (dolazna/odlazna/oba).

Radnja – Prikazuje status komunikacije (blokiraj/dozvoli/pitaj).

Ime – Ime pravila. Ikona ESET ICON_HELP_PRODUCT predstavlja unapred definisano pravilo.

Primenjena vremena – Ukupan broj primenjenih pravila.


note

Kliknite na ikonu za proširenje ICON_EXPAND da biste prikazali detalje pravila.


note

Možete da izaberete koje će se kolone prikazivati tako što ćete kliknuti na zaglavlje tabele.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Kontrolni elementi

DodajKreira novo pravilo.

UrediUređuje postojeće pravilo.

Ukloni – Uklanja postojeće pravilo.

Kopiraj – Kreira kopiju izabranog pravila.

UP_DOWN Vrh/nagore/nadole/dno – Omogućava vam da podesite nivo prioriteta za pravila (pravila se izvršavaju od vrha ka dnu).