ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Dodavanje ili uređivanje pravila zaštitnog zida

Pravila zaštitnog zida predstavljaju uslove koji se koriste za smisleno testiranje svih mrežnih veza i radnji dodeljenih tim uslovima. Uređivanje ili dodavanje pravila zaštitnog zida može biti neophodno kada se promene podešavanja mreže (npr. kada se promeni adresa mreže ili broj porta za daljinsku stranu) kako bi se obezbedio ispravan rad aplikacije na koju se odnosi pravilo. Iskusan korisnik treba da kreira prilagođena pravila zaštitnog zida.


note

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:

Da biste dodali ili uredili pravilo zaštitnog zida, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštitni zid > Pravila > Uredi. U prozoru Pravila zaštitnog zida kliknite na Dodaj ili Uredi.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Ime – Unesite ime za pravilo.

Aktivirano – Omogućite prekidač da biste aktivirali pravilo.

Dodajte radnje i uslove za pravilo zaštitnog zida:

arrow_down_business Radnja

arrow_down_business Aplikacija

arrow_down_business Smer

arrow_down_business IP protokola

arrow_down_business Lokalni host

arrow_down_business Lokalni port

arrow_down_business Daljinski host

arrow_down_business Daljinski port

arrow_down_business Profil


example

Kreirali smo novo pravilo da bismo dozvolili aplikaciji veb pregledača Firefox da pristupi mreži Internet / lokalnim mrežnim veb lokacijama.

  1. U odeljku Radnja izaberite Radnja > Dozvoli.
  2. U odeljku Aplikacija navedite putanju aplikacije veb-pregledača (na primer C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NEMOJTE da unosite samo ime aplikacije.
  3. U odeljku Smer izaberite Smer > Izlaz.
  4. U odeljku IP protokol izaberite TCP i UDP u padajućem meniju Protokol.
  5. U odeljku Daljinski port dodajte brojeve portova: 80,443 da biste omogućili standardno pregledanje.

note

Izmena unapred definisanih pravila je ograničena.