ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

IP skupovi

IP skup je kolekcija IP adresa koje kreiraju jednu logičku grupu IP adresa, što je korisno kada se isti skup adresa ponovo koristi u više pravila zaštitnog zida ili pravila zaštite od napada grubom silom. ESET Endpoint Security takođe sadrži unapred definisane IP skupove za koje se primenjuju interna pravila. Primer takve vrste grupe je Pouzdana zona. Pouzdana zona predstavlja grupu mrežnih adresa gde su vaš računar i deljene datoteke sačuvane na računaru vidljive drugim korisnicima mreže, a sistemski resursi su dostupni drugim korisnicima na mreži.

Da biste dodali IP skup:

  1. Otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > IP skupovi > Uredi.
  2. Kliknite na opciju Dodaj, unesite Ime i Opis za zonu i unesite daljinsku IP adresu u polje Adresa daljinskog računara (IPv4/IPv6, opseg, maska).
  3. Kliknite na dugme OK.

Više informacija potražite u odeljku Uređivanje IP skupova.