ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Uređivanje IP skupova

Više informacija o IP skupovima potražite u odeljku IP skupovi.

Kolone

Ime – Ime grupe daljinskih računara.

Opis – Opšti opis grupe.

IP adrese – Udaljene IP adrese koje pripadaju IP skupu.

Kontrolni elementi

Kada IP skup dodajete ili uređujete, dostupna su sledeća polja:

Ime – Ime grupe daljinskih računara.

Opis – Opšti opis grupe.

Adresa daljinskog računara (IPv4, IPv6, opseg, maska) – Omogućava vam da dodate daljinsku adresu, opseg adresa ili podmrežu.

Izbriši – Uklanja zonu sa liste.


note

Unapred definisani IP skupovi se ne mogu ukloniti.


example

Primeri IP adresa

Dodavanje IPv4 adrese:

Jedna adresa – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara (na primer 192.168.0.10).

Opseg adrese – Unesite početnu i krajnju IP adresu da biste naveli opseg IP adresa nekoliko računara (na primer 192.168.0.1-192.168.0.99).

Podmreža – Podmreža (grupa računara) definisana IP adresom i maskom. Na primer, 255.255.255.0 je mrežna maska za podmrežu 192.168.1.0. Da biste izuzeli celu podmrežu, unesite 192.168.1.0/24.

Dodavanje IPv6 adrese:

Jedna adresa – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara (na primer 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podmreža – Podmreža (grupa računara) je definisana IP adresom i maskom (na primer: 2002:c0a8:6301:1::1/64).