ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Otkrivanje izmene aplikacija

Funkcija provere izmene aplikacija prikazuje obaveštenja ako izmenjena aplikacija, za koju postoji pravilo zaštitnog zida, pokuša da uspostavi vezu. Izmena aplikacija je mehanizam za privremenu ili trajnu zamenu prvobitne aplikacije drugom aplikacijom i drugom izvršnom dadotekom (štiti od zloupotrebe pravila zaštitnog zida).

Imajte u vidu da ova funkcija nije namenjena otkrivanju izmena bilo koje aplikacije, uopšteno. Cilj je da se izbegne zloupotreba postojećih pravila zaštitnog zida i da se nadgledaju samo aplikacije za koje postoji određeno pravilo zaštitnog zida.

Da biste uredili Otkrivanje izmena aplikacija, otvorite meni Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštitni zid > Otkrivanje izmena aplikacija.

Aktiviraj otkrivanje izmena aplikacija – Ako izaberete ovu opciju, program će nadgledati promene u aplikacijama (ažuriranja, zaraze, druge izmene). Kada izmenjena aplikacija pokuša da uspostavi vezu, zaštitni zid će vas obavestiti o tome.

Dozvoli izmenu potpisanih (pouzdanih) aplikacija – Ne obaveštavaj ako aplikacija ima isti važeći digitalni potpis pre i nakon izmene.

Lista aplikacija izuzetih iz otkrivanja – Ovaj prozor vam omogućava da dodate ili uklonite pojedinačne aplikacije za koje su dozvoljene izmene bez obaveštenja.