ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Lista aplikacija izuzetih iz otkrivanja

Zaštitni zid u programu ESET Endpoint Security otkriva promene u aplikacijama za koje postoje pravila (pogledajte članak Otkrivanje izmena aplikacija).

U određenim slučajevima možda nećete želeti da koristite ovu funkcionalnost za neke aplikacije ako želite da ih izuzmete iz provere od strane zaštitnog zida.

Dodaj – Otvara prozor u kom možete da izaberete aplikaciju koju ćete dodati na listu aplikacija koje treba isključiti iz otkrivanja izmena. Možete da odaberete nešto sa liste aplikacija koje rade uz otvorenu mrežnu komunikaciju, za koje postoji neko pravilo zaštitnog zida ili da dodate određenu aplikaciju.

Uredi – Otvara prozor u kom možete da promenite lokaciju aplikacije koja se nalazi na listi aplikacija koje treba isključiti iz otkrivanja izmena. Možete da odaberete nešto sa liste aplikacija koje rade uz otvorenu mrežnu komunikaciju, za koje postoji neko pravilo zaštitnog zida ili da ručno promenite lokaciju.

Ukloni – Uklanja stavke sa liste aplikacija izuzetih iz otkrivanja izmena.