ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Profili mrežne veze

Profili mogu da se koriste za kontrolu ponašanja ESET Endpoint Security zaštite pristupa mreži za određene mrežne veze. Prilikom kreiranja ili uređivanja pravila zaštitnog zida, IDS pravila ili pravila za zaštitu od napada grubom silom, možete da ih dodelite određenom profilu ili primenite na sve profile. Kada je profil aktivan u mrežnoj vezi, na njega se primenjuju samo globalna pravila (pravila za koja nije naveden profil) i pravila koja su dodeljena tom profilu. Možete da kreirate više profila i da dodelite različita pravila mrežnim vezama da biste jednostavno menjali ponašanje zaštitnog zida.

Profile mrežne veze i dodele možete da konfigurišete u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštita pristupa mreži.

Dodela profila mrežne veze – Omogućava vam da izaberete da li se novootkrivenim mrežnim vezama automatski dodeljuje unapred definisani ili prilagođeni profil (izaberite Automatski u padajućem meniju) na osnovu opcije Aktivatori konfigurisane u profilima mrežne veze ili želite da budete upitani (izaberite Pitaj u padajućem meniju) za Konfigurisanje zaštite mreže i ručno dodelite profil svaki put kada se otkrije nova mrežna veza.

Takođe možete ručno da dodelite određeni profil mrežne veze u glavnom prozoru programa > Podešavanje > Mreža > Mrežne veze. Zadržite pokazivač iznad određene mrežne veze i kliknite na ikonu menija three_dots_menu > Uredi da biste otvorili prozor Konfigurisanje zaštite mreže i izaberite profil.

Profili mrežne veze – Kliknite na opciju Uredi da biste dodali ili uredili profile mrežne veze.

Sledeći profili su unapred definisani i ne mogu se uređivati/ukloniti:

Privatno – Za pouzdane mreže (kućna ili kancelarijska mreža). Drugi korisnici mreže mogu da vide vaš računar i deljene datoteke sačuvane na računaru i drugi korisnici na mreži mogu da pristupe resursima sistema (pristup deljenim datotekama i štampačima je aktiviran, dolazna RPC komunikacija je aktivirana, a dostupno je i deljenje daljinske radne površine). Preporučujemo da koristite ovo podešavanje prilikom pristupa bezbednoj lokalnoj mreži. Ovaj profil se automatski dodeljuje mrežnoj vezi ako je konfigurisan kao domen ili privatna mreža u operativnom sistemu Windows.

Javno – Za nepouzdane mreže (javna mreža). Datoteke i fascikle na sistemu se ne dele niti su vidljive drugim korisnicima na mreži i deljenje resursa sistema je deaktivirano. Preporučujemo da koristite ovo podešavanje prilikom pristupa bežičnim mrežama. Ovaj profil se automatski dodeljuje svakoj mrežnoj vezi koja nije konfigurisana kao domen ili privatna mreža u operativnom sistemu Windows.

Kada mrežna veza pređe na drugi profil, pojavljuje se obaveštenje u donjem desnom uglu ekrana.