ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Zaštita pristupa mreži

Zaštita pristupa mreži vam omogućava konfigurišete sve mrežne veze. Možete da dozvolite/zabranite pristup svom računaru na određenim mrežama, dozvolite/zabranite pristup mrežnim uređajima sa svog računara i još mnogo toga u zavisnosti od konfiguracije. Prema podrazumevanim postavkama, ESET Endpoint Security ima unapred konfigurisana pravila zaštitnog zida i zaštitu pristupa mreži radi maksimalne bezbednosti. Međutim, određena okruženja mogu zahtevati prilagođenu konfiguraciju. Promenu podrazumevanih postavki treba da obavlja samo iskusan korisnik.

CONFIG_NETWORK_PROTECTION

Možete da konfigurišete sledeća podešavanja u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži (kliknite na veze u nastavku za detaljan opis svake opcije zaštite pristupa mreži):

icon_section Zaštita pristupa mreži

Profili mrežne veze – Profili se mogu koristiti za kontrolu zaštite pristupa mreži i zaštitnog zida za određene mrežne veze.

IP skupovi – Možete definisati kolekcije IP adresa koje kreiraju jednu logičku grupu IP adresa, koju možete koristiti za pravila za zaštitni zid i zaštitu od napada grubom silom.

Zaštitni zid

Zaštita od napada sa mreže