ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Radnje koje treba izvršiti ako zaštita u realnom vremenu ne funkcioniše

U ovom poglavlju opisujemo probleme do kojih može doći pri upotrebi zaštite u realnom vremenu i načine za njihovo rešavanje.

Zaštita u realnom vremenu je deaktivirana

Ako korisnik slučajno deaktivira zaštitu u realnom vremenu, trebalo bi ponovo da aktivirate funkciju. Da biste ponovo aktivirali zaštitu u realnom vremenu, idite na Podešavanje u glavnom prozoru programa i kliknite na opcije Računar > Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu.

Ako se zaštita u realnom vremenu ne pokreće pri pokretanju sistema, razlog je obično to što je opcija Aktiviraj zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu deaktivirana. Da biste se uverili da je ova opcija aktivirana, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu.

Ako zaštita u realnom vremenu ne otkriva i ne čisti infiltracije

Uverite se da na računaru nije instaliran nijedan drugi antivirusni program. Ako su istovremeno instalirana dva antivirus programa, može da dođe do konflikta među njima. Preporučujemo da deinstalirate sve druge antivirusne programe u sistemu pre nego što instalirate ESET.

Zaštita u realnom vremenu se ne pokreće

Ako se zaštita u realnom vremenu ne pokreće pri pokretanju sistema (a opcija Aktiviraj zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu je aktivirana), do toga možda dolazi zbog neusaglašenosti sa drugim programima. Da biste rešili problem, kreirajte ESET SysInspector evidenciju i prosledite je ESET tehničkoj podršci na analizu.