ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Prozor dijaloga – završi režim učenja

Kada prođe period korišćenja za režim učenja, od vas se traži da prebacite na Interaktivni režim filtriranja ili režim Zasnovan na polisama. Kada je zaštitni zid u režimu učenja, nova pravila se kreiraju bez interakcije korisnika.

Pogledajte članak Režim filtriranja da biste saznali više o svakom režimu filtriranja.


note

Preporučujemo da pregledate pravila kreirana u režimu učenja tako što ćete izabrati opciju Otvori uređivač pravila.