ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Postavke režima učenja

Režim učenja automatski kreira i čuva pravilo za svaku komunikaciju koja je ostvarena u sistemu. Ne zahteva se interakcija korisnika zato što ESET Endpoint Security pravila čuva u skladu sa unapred definisanim parametrima.

Ovaj režim može da izloži sistem riziku i preporučuje se samo kao početna konfiguracija zaštitnog zida.

Izaberite Učenje u padajućem meniju u prozoru Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštitni zid > Zaštitni zid > Režim filtriranja da biste aktivirali opcije režima učenja. Izaberite Uredi pored opcije Postavke režima učenja da biste konfigurisali sledeće opcije:


warning

Dok ste u režimu učenja, zaštitni zid ne filtrira komunikaciju. Dozvoljene su sve odlazne i dolazne komunikacije. U ovom režimu zaštitni zid ne štiti računar u potpunosti.

icon_section Dolazni saobraćaj iz pouzdane zone – Primer dolazne veze unutar pouzdane zone je daljinski uređaj iz pouzdane zone koji pokušava da ostvari komunikaciju sa lokalnom aplikacijom pokrenutom na vašem računaru.

icon_section Odlazni saobraćaj u pouzdanu zonu – Lokalna aplikacija koja pokušava da uspostavi vezu sa drugim uređajem u okviru lokalne mreže ili u okviru mreže u pouzdanoj zoni.

icon_section Dolazni internet saobraćaj – Daljinski uređaj koji pokušava da uspostavi komunikaciju sa aplikacijom pokrenutom na računaru.

icon_section Odlazni internet saobraćaj – Lokalna aplikacija pokušava da uspostavi vezu sa drugim uređajem.

Svaki odeljak vam omogućava da definišete parametre koji će biti dodati novim pravilima:

Dodaj lokalni port – Uključuje broj lokalnog porta mrežne komunikacije. Za odlazne komunikacije obično se generišu nasumični brojevi. Zbog toga se preporučuje da ovu opciju aktivirate samo za dolazne komunikacije.

Dodaj aplikaciju – Uključuje ime lokalne aplikacije. Ova opcija je pogodna za buduća pravila na nivou aplikacije (pravila koja definišu komunikaciju za celu aplikaciju). Na primer, možete aktivirati komunikaciju samo za veb pregledač ili klijenta e-pošte.

Dodaj daljinski port – Uključuje broj daljinskog porta mrežne komunikacije. Na primer, možete dozvoliti ili zabraniti određenu uslugu povezanu sa brojem standardnog porta (HTTP – 80, POP3 – 110 itd).

Dodaj daljinsku IP adresu/pouzdanu zonu – Daljinska IP adresa ili zona mogu da se koriste kao parametar za nova pravila koja definišu sve mrežne veze između lokalnog sistema i te daljinske adrese/zone. Ova opcija je pogodna ako želite da definišete radnje za određeni uređaj ili grupu umreženih uređaja.

Maksimalan broj različitih pravila za aplikaciju – Ako neka aplikacija komunicira putem različitih portova, sa raznim IP adresama itd, zaštitni zid u režimu učenja kreira odgovarajući broj pravila za ovu aplikaciju. Ova opcija vam omogućava da ograničite broj pravila koje je moguće kreirati za jednu aplikaciju.