ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Evidencije zaštite mreže

ESET Endpoint Security mrežna zaštita čuva sve važne događaje u datoteci evidencije. Da biste videli datoteku evidencije, otvorite glavni prozor programa > Podešavanje > Mreža > Prikaži evidencije.

Datoteke evidencije mogu da se koriste za otkrivanje grešaka i upada u sistem. Evidencije mrežne zaštite sadrže sledeće podatke:

 • Datum i vreme događaja
 • Ime događaja
 • Izvor
 • Ciljna mrežna adresa
 • Mrežni protokol za komunikaciju
 • Primenjeno pravilo ili ime crva ako je identifikovan
 • Putanja i ime aplikacije
 • Heš
 • Korisnik
 • Potpisnik aplikacije (izdavač)
 • Ime paketa
 • Ime usluge

Temeljna analiza ovih podataka može da pomogne da se otkriju pokušaji ugrožavanja bezbednosti sistema. Mnogi drugi faktori ukazuju na potencijalne bezbednosne rizike i omogućavaju vam da umanjite njihov uticaj: česte veze sa nepoznatih lokacija, višestruki pokušaji uspostavljanja veze, komunikacija nepoznatih aplikacija ili upotreba neuobičajenih brojeva portova.


note

Zloupotreba slabih tačaka u bezbednosti

Poruka o zloupotrebi slabih tačaka u bezbednosti je evidentirana, čak i ako je određena ranjivost već zakrpljena, jer je pokušaj zloupotrebe otkriven i blokiran na nivou mreže pre nego što stvarna zloupotreba može da se dogodi.