ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Otkrivena je pretnja

Infiltracije mogu da dospeju u sistem kroz različite ulazne tačke kao što su Veb stranice, deljene fascikle, putem e-pošte ili sa prenosivih uređaja (USB-a, spoljnih diskova, CD-ova, DVD-ova, itd.).

Standardno ponašanje

Kao opšti primer načina na koji ESET Endpoint Security obrađuje infiltracije, njih mogu da otkriju sledeće funkcije:

Svaki način koristi nivo standardnog čišćenja i pokušaće da očisti datoteku i da je premesti u Karantin ili da prekine vezu. Prozor obaveštenja se prikazuje u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana. Za detaljnije informacije o otkrivenim/očišćenim objektima, pogledajte odeljak Datoteke evidencije. Više informacija o nivoima čišćenja i ponašanju potražite u odeljku Čišćenje.

ANTIVIRUS_BEHAVIOR_01

Čišćenje i brisanje

Ako ne postoji unapred definisana radnja za zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu, od vas će se tražiti da izaberete opciju u prozoru sa upozorenjem. Obično su dostupne opcije Očisti, Izbriši i Ne preduzimaj ništa. Izbor opcije Ne preduzimaj ništa se ne preporučuje jer će zaražene datoteke ostati neočišćene. Izuzetak je kada ste sigurni da je datoteka bezopasna i da je otkrivena greškom.

ANTIVIRUS_BEHAVIOR_AND_USER_INTERACTION_01

Primenite čišćenje ako je datoteku napao virus koji je uz nju priložio zlonamerni kôd. U ovom slučaju prvo pokušajte da očistite zaraženu datoteku kako biste je vratili u originalno stanje. Ako se datoteka sastoji isključivo od zlonamernog koda, biće izbrisana.

Ako je zaražena datoteka „zaključana“ ili je koristi neki sistemski proces, obično će biti izbrisana tek pošto se oslobodi (obično posle ponovnog pokretanja sistema).

Vraćanje iz karantina

Karantinu možete da pristupite iz glavnog menija programa ESET Endpoint Security tako što ćete kliknuti na stavke Alatke > Karantin.

Datoteke stavljene u karantin mogu da se vrate na prvobitnu lokaciju:

  • Za ovu svrhu koristite funkciju Vrati u prethodno stanje, koja je dostupna u kontekstualnom meniju koji se dobija kada kliknete desnim tasterom miša na datu datoteku u karantinu.
  • Ako je datoteka označena kao potencijalno neželjena aplikacija, biće omogućena opcija Vrati u prethodno stanje i isključi iz skeniranja. Pogledajte i odeljak Izuzeci.
  • Kontekstualni meni nudi i opciju Vrati u. Ova opcija vam omogućava da vratite datoteku na drugačiju lokaciju, a ne na onu sa koje je izbrisana.
  • Funkcija vraćanja nije dostupna u nekim slučajevima, npr. za datoteke koje se nalaze na mrežnom deljenom resursu samo za čitanje.

Više pretnji

Ako postoje zaražene datoteke koje nisu očišćene tokom skeniranja računara (ili je nivo čišćenja podešen na Bez čišćenja), prikazuje se prozor sa upozorenjem koji od vas traži da izaberete radnju za ove datoteke.

Brisanje datoteka u arhivama

U podrazumevanom režimu čišćenja cela arhiva će biti izbrisana samo ako sadrži isključivo zaražene datoteke i nijednu čistu. Drugim rečima, arhive se ne brišu ako sadrže i bezopasne, čiste datoteke. Budite pažljivi ako izvršavate skeniranje sa striktnim čišćenjem jer dok je striktno čišćenje aktivirano, arhiva će biti izbrisana ako sadrži najmanje jednu zaraženu datoteku bez obzira na status ostalih datoteka u arhivi.

Ako računar pokazuje znake zaraženosti malverom, na primer, ako je sporiji, često se zamrzava itd, preporučujemo da uradite sledeće:

  • Otvorite ESET Endpoint Security i kliknite na opciju „Skeniranje računara“
  • Izaberite stavku Smart skeniranje (više informacija potražite u odeljku Skeniranje računara)
  • Kada se skeniranje završi, pregledajte evidenciju i pogledajte broj skeniranih, zaraženih i očišćenih datoteka

Ako želite da skenirate samo određeni deo diska, kliknite na opciju Prilagođeno skeniranje i izaberite ciljeve koje ćete skenirati u potrazi za virusima.