ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Skeniranje računara

Skeniranje računara na zahtev je važan deo programa ESET Endpoint Security. Koristi se za skeniranje datoteka i fascikli na računaru. Sa bezbednosne tačke gledišta, od suštinske važnosti je da se skeniranja računara ne pokreću samo kada se sumnja na zarazu, već redovno, kao deo rutinskih bezbednosnih mera. Preporučujemo da obavljate redovno (na primer, jednom mesečno) dubinsko skeniranje sistema da biste otkrili viruse koje nije otkrila Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu. To može da se dogodi ako je zaštita sistema datoteka u realnom vremenu deaktivirana u tom trenutku, ako je mašina za otkrivanje zastarela ili datoteka nije otkrivena kao virus kada je sačuvana na disk.

SCANNER_MAIN

Dostupna su dva tipa Skeniranja računara. Skeniraj računar brzo skenira sistem bez potrebe za dodatnim konfigurisanjem parametara skeniranja. Prilagođeno skeniranje vam omogućava da izaberete neki od unapred definisanih profila skeniranja i da definišete određene ciljeve skeniranja.

Pogledajte odeljak Tok skeniranja da biste pronašli više informacija o procesu skeniranja.

ICON_SCAN Skenirajte računar

Opcija skeniranja računara vam omogućava da brzo pokrenete skeniranje računara i da očistite zaražene datoteke bez potrebe za intervencijom korisnika. Prednost opcije skeniranja računara je u tome što se njome jednostavno rukuje i što ne zahteva detaljnu konfiguraciju skeniranja. Ovaj način skeniranja proverava sve datoteke na lokalnim disk jedinicama i automatski čisti ili briše otkrivene infiltracije. Nivo čišćenja se automatski postavlja na podrazumevanu vrednost. Detaljnije informacije o tipovima čišćenja potražite u odeljku Čišćenje.

Datoteku ili fasciklu možete i ručno da skenirate pomoću funkcije Skeniranja prevlačenjem i otpuštanjem tako što ćete kliknuti na datoteku ili fasciklu, pomerati pokazivač do označenog polja dok držite taster miša pritisnutim, a potom ga otpustiti. Nakon toga, aplikacija se pomera u prednji plan.

U okviru naprednog skeniranja su dostupne sledeće opcije skeniranja:

ICON_CUSTOM_SCAN Prilagođeno skeniranje

Prilagođeno skeniranje omogućava da odredite parametre skeniranja, kao što su ciljevi i metodi. Prednost prilagođenog skeniranja jeste mogućnost detaljne konfiguracije parametara. Konfiguracije možete da sačuvate u profilima skeniranja koje definiše korisnik, a to može da bude korisno ako se ponavlja skeniranje sa istim parametrima.

ICON_REMOVABLE_SCAN Skeniranje prenosivih medijuma

Slično opciji skeniranja računara – brzo pokreće skeniranje prenosivog medijuma (kao što su CD/DVD/USB) koji je trenutno povezan sa računarom. Ovo može da bude korisno kada povezujete USB uređaj sa računarom i želite da skenirate njegov sadržaj u potrazi za malverom i ostalim potencijalnim pretnjama.

Ovaj tip skeniranja možete da pokrenete i tako što ćete izabrati opciju Prilagođeno skeniranje, a zatim opciju Prenosivi medijum u padajućem meniju Ciljevi skeniranja i kliknuti na dugme Skeniraj.

ICON_REPEAT_SCAN Ponavljanje poslednjeg skeniranja

Omogućava vam da brzo pokrenete prethodno izvršeno skeniranje koristeći ista podešavanja kao i pre.

Padajući meni Radnja nakon skeniranja vam omogućava da podesite radnju koja će se izvršavati automatski nakon dovršenog skeniranja:

  • Ne preduzimaj ništa – Nakon završenog skeniranja se ne izvršava nijedna radnja.
  • Isključi računar – Računar se isključuje nakon dovršenog skeniranja.
  • Ponovo pokreni ako je potrebno – Računar se ponovo pokreće ako je to potrebno samo za dovršavanje čišćenja otkrivenih pretnji.
  • Ponovo pokreni računar – Zatvara sve programe i ponovo pokreće računar nakon dovršenog skeniranja.
  • Nametni ponovno pokretanje ako je potrebno – Računar se ponovo pokreće prinudno ako je to potrebno samo za dovršavanje čišćenja otkrivenih pretnji.
  • Nametni ponovno pokretanje – Prinudno zatvara sve otvorene programe bez čekanja na interakciju korisnika i ponovo pokreće računar nakon dovršenog skeniranja.
  • Stanje spavanja – Čuva sesiju i postavlja računar u stanje niske potrošnje tako da možete brzo da nastavite sa radom.
  • Hibernacija – Preuzima sve što je pokrenuto u RAM-u i premešta u određenu datoteku na čvrstom disku. Računar se isključuje, ali nastavlja sa radom u prethodnom stanju sledeći put kada ga pokrenete.

note

Radnje Spavanje ili Hibernacija su dostupne u zavisnosti od podešavanja operativnog sistema za napajanje i spavanje na računaru ili u zavisnosti od dostupnih funkcija računara/laptopa. Imajte u vidu da računar u stanju spavanja i dalje radi. I dalje su pokrenute osnovne funkcije i koristi se napajanje kada računar radi na baterije. Da biste sačuvali trajanje baterije, na primer kada putujete van kancelarije, preporučujemo da koristite opciju hibernacije.

Izabrana radnja će se pokrenuti nakon što se završe sva pokrenuta skeniranja. Kada izaberete Isključi računar ili Ponovo pokreni računar, u prozoru dijaloga za potvrdu će se prikazati odbrojavanje od 30 sekundi (kliknite na opciju Otkaži da biste deaktivirali zahtevanu radnju).


note

Preporučujemo da skeniranje računara pokrećete najmanje jednom mesečno. Skeniranje se može konfigurisati kao planirani zadatak u meniju Alatke > Planer. Kako da isplaniram sedmično skeniranje računara?