ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Zaštita poštanskog sandučeta

Integracija programa ESET Endpoint Security sa poštanskim sandučetom podiže nivo aktivne zaštite od zlonamernog koda u e-porukama.

Da biste konfigurisali zaštitu poštanskog sandučeta, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Zaštita poštanskog sandučeta.

Aktiviraj zaštitu e-pošte preko dodatnih komponenti klijenta – Kada je opcija deaktivirana, isključuje se zaštita e-pošte preko dodatnih komponenti klijenta.

Izaberite e-poštu za skeniranje:

  • Primljena e-pošta
  • Poslata e-pošta
  • Pročitana e-pošta
  • Izmenjena e-pošta

note

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte preko dodatnih komponenti klijenta. Čak i kad integracija nije aktivirana ili nije funkcionalna, komunikacija e-poštom je i dalje zaštićena pomoću funkcije Zaštita prenosa pošte (IMAP/IMAPS i POP3/POP3S).

 

Skeniraj u potrazi za bezvrednom e-poštom

Neželjena e-pošta, koja se još naziva i bezvredna pošta, spada među najveće probleme elektronske komunikacije. Ona predstavlja 30 procenata celokupne komunikacije e-poštom. Zaštita klijenta e-pošte od bezvredne pošte služi kao zaštita od ovog problema. Zaštita klijenta e-pošte od bezvredne pošte kombinuje nekoliko principa za zaštitu e-pošte i na taj način pruža izvrsno filtriranje koje održava vaše prijemno poštansko sanduče čistim. Za otkrivanje neželjene pošte, jedan važan princip je prepoznavanje neželjene e-pošte na osnovu unapred definisanih pouzdanih adresa (dozvoljeno) i bezvrednih adresa (blokirano).

Osnovni metod koji se koristi za otkrivanje bezvredne pošte jeste skeniranje svojstava e-poruka. Primljene poruke se skeniraju na osnovu osnovnih kriterijuma bezvredne pošte (definicija poruka, statističke heuristike, algoritama za prepoznavanje i drugih jedinstvenih metoda), a dobijene indeksne vrednosti određuju da li je poruka bezvredna ili nije.

Aktiviraj zaštitu klijenta e-pošte od bezvredne pošte – Kada je ova opcija aktivirana, primljene poruke će biti skenirane da bi se utvrdilo da li su bezvredne.

Koristi napredni skener bezvredne e-pošte – Dodatni podaci o bezvrednoj pošti se povremeno preuzimaju, čime se uvećava mogućnost zaštite od bezvredne pošte i ostvaruju bolji rezultati.

Evidentiranje ocene bezvredne e-pošte – Mašina za zaštitu od bezvredne pošte programa ESET Endpoint Security dodeljuje ocenu svakoj skeniranoj poruci. Poruka će biti zabeležena u okviru opcije Evidencija zaštite od bezvredne pošte (glavni prozor programa > Alatke > Datoteke evidencije > Zaštita klijenta e-pošte od bezvredne pošte).

  • Nijedno – Ocena iz skeniranja zaštite od bezvredne pošte se ne evidentira.
  • Ponovo klasifikovano i označeno kao bezvredna e-pošta – Izaberite ovu opciju ako želite da beležite ocenu bezvredne pošte za poruke označene kao SPAM.
  • Sve – Sve poruke se upisuju u evidenciju sa ocenom bezvredne pošte.

note

Kada kliknete na poruku u fascikli za otpad, možete da izaberete Ponovo klasifikuj izabrane poruke kao da NISU bezvredna pošta i poruka će se premestiti u prijemno poštansko sanduče. Kada kliknete na poruku koju smatrate za bezvrednu poštu u prijemnom sandučetu, izaberite Ponovo klasifikuj poruke kao bezvrednu poštu i poruke će se premestiti u fasciklu sa e-porukama za otpad. Možete da izaberete više poruka i delujete na sve njih istovremeno.

 

Integracije – Omogućava vam da integrišete zaštitu poštanskog sandučeta sa klijentom e-pošte. Pogledajte odeljak Integracije da biste dobili više informacija.

Odgovor – Omogućava vam da prilagodite rukovanje bezvrednom e-poštom. Pogledajte odeljak Odgovor da biste dobili više informacija.