ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Zaštita prenosa pošte

Protokoli IMAP(S) i POP3(S) su najrasprostranjeniji protokoli i koriste se za prijem komunikacije putem e-pošte u okviru aplikacije klijenta e-pošte. Protokol za pristup Internet porukama (IMAP) je još jedan Internet protokol za preuzimanje e-pošte. IMAP ima određene prednosti u odnosu na POP3, na primer, više klijenata može istovremeno da se poveže na isto poštansko sanduče i održava informacije o stanju poruka – da li je poruka pročitana, da li je na nju odgovoreno ili je izbrisana. Modul zaštite sa ovom kontrolom automatski se pokreće zajedno sa operativnim sistemom, a zatim se aktivira u memoriji.

ESET Endpoint Security obezbeđuje zaštitu za ove protokole bez obzira na to koji klijent e-pošte se koristi i bez potrebe za ponovnim konfigurisanjem klijenta e-pošte. Podrazumevano se skenira sva komunikacija preko POP3 i IMAP protokola, bez obzira na podrazumevane brojeve POP3/IMAP portova.
MAPI protokol nije skeniran. Međutim, komunikacija sa Microsoft Exchange serverom može da se skenira pomoću modula za integraciju u klijentima e-pošte, kao što je Microsoft Outlook.


note

ESET Endpoint Security podržava i skeniranje IMAPS (585, 993) i POP3S (995) protokola, koji koriste šifrovane kanale za prenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security proverava komunikaciju koristeći protokole SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security).

Šifrovana komunikacija se podrazumevano skenira. Da biste videli podešavanje skenera, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > SSL/TLS.

Da biste konfigurisali zaštitu prenosa pošte, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Zaštita prenosa pošte.

Omogući zaštitu prenosa pošte – Kada je ova opcija aktivirana, ESET Endpoint Security skenira komunikaciju prenosom pošte.

Možete da izaberete koji protokoli za prenos pošte će biti skenirani tako što ćete kliknuti na prekidač pored sledećih opcija (prema podrazumevanim postavkama, skeniranje svih protokola je aktivirano):

  • Skeniraj IMAP prenos pošte
  • Skeniraj IMAPS prenos pošte
  • Skeniraj POP3 prenos pošte
  • Skeniraj POP3S prenos pošte

Prema podrazumevanim postavkama, ESET Endpoint Security će skenirati IMAPS i POP3S komunikaciju na standardnim portovima. Da biste dodali prilagođene portove za IMAPS i POP3S protokole, dodajte ih u tekstualno polje pored opcije Portovi koje koriste IMAPS protokoli ili Portovi koje koriste POP3S protokoli. Kada ima više brojeva portova, oni moraju da se razgraniče zarezom.

Izuzete aplikacije – Omogućava vam da izuzmete određene aplikacije iz skeniranja putem zaštite prenosa pošte. Ova može da bude korisno kada zaštita pristupa vebu izaziva probleme sa kompatibilnošću.

Izuzete IP adrese – Omogućava vam da izuzmete određene udaljene adrese iz skeniranja putem zaštite prenosa pošte. Ova može da bude korisno kada zaštita pristupa vebu izaziva probleme sa kompatibilnošću.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP