ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Izuzete IP adrese

Stavke na listi će biti izuzete iz skeniranja. Neće se proveravati da li HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) komunikacija sa izabranim adresama sadrži pretnje. Ova opcija se preporučuje samo za pouzdane adrese.

Dodaj – Kliknite da biste dodali IP adresu/opseg adresa/podmrežu daljinske tačke na koju će se pravilo primenjivati.

Uredi – Uređuje izabrane stavke sa liste.

Ukloni – Uklanja izabrane stavke sa liste.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL


example

Primeri IP adresa

Dodavanje IPv4 adrese:

Jedna adresa – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara (na primer 192.168.0.10).

Opseg adrese – Unesite početnu i krajnju IP adresu da biste naveli opseg IP adresa nekoliko računara (na primer 192.168.0.1-192.168.0.99).

Podmreža – Podmreža (grupa računara) definisana IP adresom i maskom. Na primer, 255.255.255.0 je mrežna maska za podmrežu 192.168.1.0. Da biste izuzeli celu podmrežu, unesite 192.168.1.0/24.

Dodavanje IPv6 adrese:

Jedna adresa – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara (na primer 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podmreža – Podmreža (grupa računara) je definisana IP adresom i maskom (na primer: 2002:c0a8:6301:1::1/64).