ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Izuzete aplikacije

Da biste izuzeli skeniranje komunikacije za određene aplikacije, dodajte ih na listu. Neće se proveravati da li HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) komunikacija izabranih aplikacija sadrži pretnje. Upotreba ove opcije se preporučuje samo za aplikacije koje ne funkcionišu ispravno kada se njihova komunikacija skenira.

Pokrenute aplikacije i usluge ovde će biti automatski dostupne kada kliknete na opciju Dodaj. Kliknite na ... i idite do aplikacije da biste ručno dodali izuzetak.

Uredi – Uređuje izabrane stavke sa liste.

Ukloni – Uklanja izabrane stavke sa liste.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE