ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Odgovor

Na osnovu rezultata skeniranja poruka, ESET Endpoint Security može da premesti skenirane poruke ili da doda prilagođeni tekst u temu. Ova podešavanja možete da konfigurišete u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Zaštita poštanskog sandučeta > Odgovor.

Zaštita klijenta e-pošte od bezvredne pošte programa ESET Endpoint Security vam omogućava da konfigurišete sledeće parametre za poruke:

Dodaj tekst temi e-poruke – Omogućava vam da dodate prilagođenu tekstualnu nisku u red za temu poruka koje ste klasifikovali kao bezvrednu poštu. Podrazumevani tekst je „[SPAM]“.

Premesti u fasciklu sa bezvrednom e-poštom – Kada je ova opcija aktivirana, bezvredne poruke se premeštaju u podrazumevanu fasciklu za neželjenu e-poštu, a poruke koje su ponovo klasifikovane kao da nisu bezvredne premeštaju se u prijemno sanduče. Kada kliknete desnim tasterom miša na e-poruku i izaberete ESET Endpoint Security u kontekstualnom meniju, možete da odaberete neku od primenjivih opcija.

Premesti u prilagođenu fasciklu – Kada je ova opcija omogućena, bezvredne poruke će biti premeštene u fasciklu navedenu u nastavku.

Fascikla – Navedite prilagođenu fasciklu u koju želite da premestite zaražene e-poruke kada se otkriju.

Ako postoji poruka koja sadrži otkrivenu stavku, ESET Endpoint Security podrazumevano pokušava očistiti poruku. Ako poruka ne može da se očisti, možete da izaberete radnju koja se izvršava ako čišćenje nije moguće:

  • Ne preduzimaj ništa – Ako omogućite ovu opciju, program će identifikovati zaražene priloge, ali neće izvršiti nijednu radnju na e-poruci.
  • Izbriši e-poruku – Program će obavestiti korisnika o infiltracijama i izbrisaće poruku.
  • Premesti e-poruku u fasciklu „Izbrisane stavke“ – Zaražene e-poruke će automatski biti premeštene u fasciklu „Izbrisane stavke“.
  • Premesti e-poruku u fasciklu (podrazumevana radnja) – Zaražene e-poruke će automatski biti premeštene u određenu fasciklu.

Fascikla – Navedite prilagođenu fasciklu u koju želite da premestite zaražene e-poruke kada se otkriju.

Označi bezvredne poruke kao pročitane – Aktivirajte ovu opciju da biste bezvrednu poštu automatski označili kao pročitanu. To će vam pomoći da pažnju usredsredite na „čiste“ poruke.

Označi ponovo klasifikovane poruke kao nepročitane – Poruke koje su prvobitno označene kao bezvredne, ali su kasnije označene kao „čiste“, prikazuju se kao nepročitane.

Kada se e-poruka proveri, može da joj se doda obaveštenje sa rezultatom skeniranja. Možete da izaberete opcije Dodaj poruke sa oznakama primljenoj i pročitanoj e-pošti ili Dodaj poruke sa oznakama poslatoj e-pošti. Imajte na umu da u nekim slučajevima poruke sa oznakama mogu da budu izostavljene u problematičnim HTML porukama ili u porukama koje je kreirao neki malver. Moguće je dodati poruke sa oznakama u primljenu i pročitanu e-poštu, odlaznu e-poštu ili u obe. Dostupne su sledeće opcije:

  • Nikad – Poruke sa oznakama se neće dodavati.
  • Kada dođe do otkrivene stavke – Samo poruke koje sadrže zlonamerni softver biće označene kao proverene (podrazumevano).
  • Svim skeniranim e-porukama – Program će dodati poruke kompletnoj skeniranoj e-pošti.

Ažuriraj temu primljene i pročitane e-pošte / Ažuriraj temu poslate e-pošte – Omogućite ovu opciju da biste poruci dodali prilagođeni tekst naveden u nastavku.

Tekst koji se dodaje temi otkrivene e-pošte – Uredite ovaj predložak ako želite da izmenite format prefiksa teme zaražene e-pošte. Ova funkcija će zameniti temu poruke „Zdravo“ sledećim formatom: „[otkrivena stavka %IME OTKRIVENE STAVKE%] Zdravo“. Promenljiva %DETECTIONNAME% predstavlja otkrivenu pretnju.