ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Upravljanje listama adresa

Funkcija za zaštitu klijenta e-pošte od bezvredne pošte u programu ESET Endpoint Security omogućava vam da konfigurišete razne parametre za liste adresa. Da biste konfigurisali liste adresa, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Upravljanje listama adresa.

Aktiviraj listu adresa korisnika – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali listu adresa korisnika.

Lista adresa korisnikaLista e-adresa gde možete da dodajete, uređujete ili brišete adrese kako biste definisali pravila zaštite od bezvredne pošte. Pravila na ovoj listi primenjuju se na trenutnog korisnika.

Aktiviraj globalnu listu adresa – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali globalnu listu adresa koju će deliti svi korisnici na ovom uređaju.

Globalna lista adresa Lista e-adresa gde možete da dodajete, uređujete ili brišete adrese kako biste definisali pravila zaštite od bezvredne pošte. Pravila na ovoj listi primenjuju se na sve korisnike.

Automatski dozvoli i dodaj na listu adresa korisnika

Smatraj da su adrese iz adresara kao pouzdane – Adrese sa liste kontakata će se smatrati pouzdanim bez dodavanja na listu adresa korisnika.

Dodaj adrese primalaca iz odlaznih poruka – Dodajte adrese primalaca iz poslatih poruka na listu adresa korisnika kao dozvoljeno.

Dodaj adrese iz poruka koje su ponovo klasifikovane kao „NIJE bezvredna pošta“ – Dodajte adrese pošiljalaca poruka koje su ponovo klasifikovane kao pošta koja NIJE bezvredna na listu adresa korisnika kao dozvoljeno.

Automatski dodaj na listu adresa korisnika kao izuzetak

Dodaj adrese sa sopstvenih naloga – Dodajte svoje adrese sa postojećih naloga klijenta e-pošte na listu adresa korisnika kao izuzetak.