ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Liste adresa

Da biste se zaštitili od neželjene pošte, ESET Endpoint Security vam omogućava da klasifikujete e-adrese u listama adresa.

Da biste uredili liste adresa, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Upravljanje listama adresa i izaberite Uredi pored opcije Lista adresa korisnika ili Globalna lista adresa.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Kolone

E-adresa – Adresa na koju se primenjuje pravilo.

Ime – Ime prilagođenog pravila.

Dozvoli/blokiraj/izuzetak – Radio dugmad za određivanje radnje koju treba preduzeti za e-adresu (kliknite na radio dugme u željenoj koloni da biste brzo promenili radnju):

  • Dozvoli – Adrese za koje smatrate da su bezbedne i od kojih želite da primate poruke.
  • Blokiraj – Adrese za koje smatrate da su nebezbedne/bezvredne i od kojih ne želite da primate poruke.
  • Izuzetak – Adrese za koje se uvek proverava da li su adrese bezvredne pošte i koje se možda koriste za lažno predstavljanje i za slanje bezvrednih e-poruka.

Napomena – Informacije o načinu kreiranja pravila i o tome da li se primenjuje na ceo domen/domene nižeg nivoa.

Upravljanje adresama

  • Dodaj – Kliknite da biste dodali pravilo za novu adresu.
  • Uredi – Izaberite i kliknite da biste uredili postojeće pravilo.
  • Ukloni – Izaberite i kliknite ako želite da izbrišete pravilo sa liste adresa.