ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Dodavanje/uređivanje adrese

Ovaj prozor vam omogućava da dodajete ili uređujete adresu u okviru opcije Upravljanje listama adresa i konfigurišete preduzetu radnju:

E-adresa – Adresa na koju se primenjuje pravilo. Džoker znakovi nisu trenutno podržani.

Ime – Ime prilagođenog pravila.

Radnja – Radnja koju treba preduzeti ako e-adresa kontakta odgovara adresi navedenoj u polju E-adresa:

  • Dozvoli – Adrese za koje smatrate da su bezbedne i od kojih želite da primate poruke.
  • Blokiraj – Adrese za koje smatrate da su nebezbedne/bezvredne i od kojih ne želite da primate poruke.
  • Izuzetak – Adrese za koje se uvek proverava da li su adrese bezvredne pošte i koje se možda koriste za lažno predstavljanje i za slanje bezvrednih e-poruka.

Ceo domen – Izaberite ovu opciju za pravilo koja će se primeniti na ceo domen kontakta (ne samo na adresu navedenu u polju E-adresa, već na sve adrese u domenu address.info).

Domeni niskog nivoa – Izaberite ovu opciju za pravilo koje će se primeniti na domene nižeg nivoa kontakta (address.info predstavlja domen, dok my.address.info predstavlja poddomen).