ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Rezultat obrade adrese

Kada dodajete nove adrese ili menjate radnju preduzetu za e-adresu, ESET Endpoint Security prikazuje poruke obaveštenja. Sadržaj poruke obaveštenja zavisi od radnje koju pokušavate da izvršite.

Izaberite polje za potvrdu Ne pitaj me ponovo da biste sledeći put radnju izvršili automatski bez prikaza poruke.