ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Potvrdzovacie správy

Ak chcete upraviť nastavenia potvrdzovacích správ, prejdite na Rozšírené nastavenia > Oznámenia > Interaktívne upozornenia a vedľa popisu Potvrdzovacie správy kliknite na tlačidlo Upraviť.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

Potvrdzovacie správy sa zobrazujú v programe ESET Endpoint Security pred vykonaním akcií. Môžete označiť začiarkavacie políčka vedľa jednotlivých potvrdzovacích správ, ak chcete ich zobrazovanie povoliť, alebo ak ich zobrazovanie chcete naopak zakázať, zrušte ich označenie.

Na nasledujúcich odkazoch nájdete viac informácií o jednotlivých funkciách, ktorých sa potvrdzovacie správy týkajú: