ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zoznam interaktívnych upozornení

Táto sekcia popisuje niekoľko interaktívnych upozornení, ktoré ESET Endpoint Security zobrazí pred vykonaním akejkoľvek akcie.

Ak chcete prispôsobiť správanie interaktívnych upozornení, otvorte Rozšírené nastavenia > Oznámenia > Interaktívne upozornenia a kliknite na Upraviť vedľa položky Interaktívne upozornenia.


note

Užitočné pre spravované prostredia, kde môže správca zrušiť výber možnosti Spýtať sa používateľa v celom zozname upozornení a vybrať preddefinovanú akciu, ktorá sa má použiť.

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE

Pozrite si ďalšie kapitoly Pomocníka, ktoré sa venujú jednotlivým interaktívnym upozorneniam:

Vymeniteľné médiá

Zabezpečený prehliadač

Ochrana siete

Upozornenia internetového prehliadača

Počítač

Prítomnosť týchto upozornení zmení farbu používateľského rozhrania:


note

Pod interaktívne upozornenia v tejto sekcii nespadajú interaktívne okná súvisiace s Detekčným jadrom, HIPS či firewallom, keďže ich správanie môže byť individuálne nakonfigurované v rámci nastavení k danej funkcii.