ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Odporúča sa reštart

Po aktualizácii produktu ESET Endpoint Security na novú verziu je potrebný reštart počítača. Nové verzie ESET Endpoint Security sú vydávané s cieľom priniesť opravy chýb a vylepšenia produktu, ktoré nie je možné zahrnúť do automatickej aktualizácie programových modulov.

Kliknutím na možnosť Reštartovať teraz reštartujte počítač. Ak plánujete počítač reštartovať neskôr, kliknite na možnosť Pripomenúť neskôr. Neskôr môžete počítač reštartovať manuálne z obrazovky Stav ochrany v hlavnom okne programu.

Ak chcete vypnúť zobrazovanie upozornení „Vyžaduje sa reštart“ a „Odporúča sa reštart“, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte Rozšírené nastavenia (F5) > Oznámenia > Interaktívne upozornenia.
  2. Kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Interaktívne upozornenia. V sekcii Počítač zrušte označenie políčok Reštartovať počítač (povinné)Reštartovať počítač (odporúčané).
  3. V oboch otvorených oknách kliknite na tlačidlo OK pre uloženie zmien.
  4. Príslušné upozornenia sa na koncovej pracovnej stanici už viac nebudú zobrazovať.
  5. (Voliteľný krok) Ak chcete vypnúť aj zobrazovanie príslušných stavov v hlavnom okne programu ESET Endpoint Security, v okne so zoznamom stavov aplikácie zrušte označenie políčok Vyžaduje sa reštart počítačaOdporúča sa reštart počítača.