ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Interaktívne upozornenia


important

Hľadáte informácie o častých upozorneniach a oznámeniach?

Interaktívne upozornenia v sekcii Rozšírené nastavenia > Oznámenia vám umožňujú nastaviť, ako má ESET Endpoint Security pracovať s upozorneniami na detekcie v prípade, že je potrebná interakcia používateľa (napr. potenciálne phishingové stránky).

CONFIG_ALERT

Interaktívne upozornenia

Po vypnutí možnosti Zobrazovať interaktívne upozornenia sa nebudú zobrazovať žiadne okná upozornení ani dialógové okná prehliadača, avšak toto nastavenie je vhodné len v určitých situáciách.

  • V prípade nespravovaných používateľov odporúčame túto možnosť ponechať v predvolenom nastavení (zapnutá).
  • V prípade spravovaných používateľov ponechajte túto možnosť zapnutú a vyberte preddefinovanú akciu v zozname interaktívnych upozornení.

Interaktívne upozornenia – kliknite na Upraviť a vyberte, ktoré interaktívne upozornenia sa budú zobrazovať.

Okná správ

Ak si želáte, aby sa okná správ zatvárali automaticky po uplynutí určitého času, vyberte možnosť Okná správ zatvárať automaticky. Po uplynutí nastaveného času sa okno s oznámením zatvorí, ak tak dovtedy neurobí sám používateľ.

Časový limit v sekundách – umožňuje nastaviť, ako dlho bude upozornenie zobrazené. Hodnota musí byť v rozmedzí 10 – 999 sekúnd.

Potvrdzovacie správy – kliknutím na Upraviť si zobrazíte zoznam potvrdzovacích správ, pre ktoré môžete zvoliť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať.