ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia

Pravidelná aktualizácia programu ESET Endpoint Security je základným predpokladom pre zaistenie maximálnej úrovne ochrany vášho počítača. Modul aktualizácie zabezpečuje, aby bol program vždy aktuálny, a to z hľadiska jednotlivých programových, ako aj systémových súčastí.

V sekcii Aktualizáciahlavnom okne programu je zobrazený aktuálny stav aktualizácie vrátane informácie o dátume a čase poslednej úspešnej aktualizácie, prípadne aj o dostupnosti novej aktualizácie.

Popri automatických aktualizáciách môžete kedykoľvek použiť tlačidlo Overiť dostupnosť aktualizácií na manuálne spustenie aktualizácie. Pravidelné aktualizovanie programových modulov a súčastí je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a funkčnosti aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Bezpečnostný produkt ESET môže dostávať aktualizácie až po jeho aktivovaní pomocou licenčného kľúča. Ak ste svoje licenčné údaje nezadali počas inštalácie, budete musieť ESET Endpoint Security aktivovať dodatočne, aby ste zabezpečili prístup k aktualizačným serverom spoločnosti ESET. Váš licenčný kľúč vám bol zaslaný na vašu e-mailovú adresu po zakúpení produktu ESET Endpoint Security.

Ak ste aktivovali ESET Endpoint Security pomocou offline registrácie bez prihlasovacieho mena a hesla, pri pokuse o aktualizáciu zo serverov ESET sa zobrazí chybové hlásenie Aktualizácia modulov nebola úspešná. V tomto prípade môžete aktualizácie sťahovať len z mirrora.

PAGE_UPDATE

Aktuálna verzia – číslo verzie vášho programu ESET Endpoint Security.

Posledná aktualizácia – dátum a čas poslednej úspešnej aktualizácie. Ak nie je zobrazený aktuálny dátum, detekčné jadro môže byť zastarané.

Posledné úspešné overenie dostupnosti aktualizácií – dátum a čas posledného úspešného pokusu o aktualizáciu modulov.

Zobraziť všetky moduly – zobrazí sa zoznam nainštalovaných modulov programu, v ktorom tiež nájdete číslo verzie každého modulu a dátum jeho poslednej úspešnej aktualizácie.


Priebeh aktualizácie

Po kliknutí na možnosť Overiť dostupnosť aktualizácií sa spustí proces sťahovania aktualizácií. Zároveň sa zobrazí indikátor priebehu sťahovania a zostávajúci čas do konca procesu. Ak chcete aktualizáciu zastaviť, môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť aktualizáciu.

PAGE_UPDATE_02


important

Za normálnych okolností v okne Aktualizácia uvidíte zelený symbol, ktorý označuje, že program je aktuálny. Ak tomu tak nie je, program nie je aktualizovaný a zvyšuje sa riziko napadnutia škodlivým kódom. Odporúčame vám v takomto prípade programové moduly čo najskôr aktualizovať.


Neúspešná aktualizácia

Detekčné jadro je neaktuálne – toto chybové hlásenie sa zobrazí po niekoľkých neúspešných pokusoch o aktualizáciu modulov. Odporúčame, aby ste skontrolovali nastavenia aktualizácie. Najčastejším problémom sú nesprávne zadané autorizačné údaje alebo nesprávne nakonfigurované nastavenia pripojenia.

V prípade neúspešnej aktualizácie sa zobrazí chybové hlásenie Aktualizácia modulov nebola úspešná, a to z nižšie uvedených dôvodov:

  1. Neplatná licencia – vaša licencia nie je aktívna. Odporúčame, aby ste skontrolovali zadané licenčné údaje. V hlavnom okne programu kliknite na Pomocník a podpora > Zmeniť licenciu a opätovne zadajte svoj licenčný kľúč.
  1. Pri sťahovaní aktualizačných súborov nastala chyba – najčastejším problémom je nesprávne nastavenie internetového pripojenia. Odporúčame, aby ste skontrolovali pripojenie na internet (otvorením akejkoľvek webovej stránky v internetovom prehliadači). Ak sa webová stránka nenačíta, počítač pravdepodobne nie je pripojený na internet alebo má problémy s pripojením. Uistite sa tiež, že váš poskytovateľ internetových služieb nemá výpadok pripojenia.

PAGE_UPDATE_03


note

Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.