ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Protokol o kontrole počítača

Podrobné informácie týkajúce sa konkrétnej kontroly môžete zobraziť v Protokoloch. Protokol kontroly obsahuje nasledujúce informácie:

  • Verzia detekčného jadra
  • Dátum a čas spustenia kontroly
  • Zoznam skontrolovaných diskov, priečinkov a súborov
  • Názov plánovanej kontroly (iba pri plánovaných kontrolách)
  • Používateľ, ktorý spustil kontrolu
  • Stav kontroly
  • Počet skontrolovaných objektov
  • Počet detekcií
  • Čas ukončenia kontroly
  • Celkový čas kontroly

note

Nové spustenie plánovanej kontroly počítača sa preskočí, ak stále prebieha rovnaká plánovaná úloha, ktorá bola spustená už skôr. Vynechaná úloha plánovanej kontroly vytvorí protokol kontroly počítača s nulovým počtom skontrolovaných objektov a stavom Kontrola sa nespustila, pretože stále prebiehala predchádzajúca kontrola.

Ak si chcete pozrieť predchádzajúce protokoly kontroly, v hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Protokoly. V roletovom menu vyberte možnosť Kontrola počítača a dvakrát kliknite na požadovaný záznam.

SCAN_LOG


note

Viac informácií o záznamoch „nemožno otvoriť“, „chyba pri otváraní“ alebo „poškodený archív“ nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Kliknutím na ikonu prepínača MODULE_INACTIVE Filtrovanie otvoríte okno Filtrovanie protokolov, kde môžete spresniť vyhľadávanie podľa vlastných kritérií. Ak chcete zobraziť kontextové menu, kliknite pravým tlačidlom myši na konkrétnu položku protokolu:

Akcia

Použitie

Filtrovať rovnaké záznamy

Aktivuje filtrovanie protokolov. V protokole budú zobrazené iba záznamy rovnakého typu, ako je zvolený protokol.

Filter

Po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu. Klávesová skratka Ctrl+Shift+F

Zapnúť filter

Aktivuje nastavenia filtra. Ak filter aktivujete prvýkrát, musíte definovať nastavenia v okne Filtrovanie protokolov.

Vypnúť filter

Vypne filter (rovnako ako prepínač naspodku).

Kopírovať

Skopíruje označený záznam do schránky. Klávesová skratka: Ctrl+C

Kopírovať všetko

Skopíruje všetky záznamy v okne.

Exportovať

Exportuje označený záznam do súboru XML.

Exportovať všetko

Exportuje všetky záznamy v okne do súboru XML.

Popis detekcie

Otvorí ESET Encyklopédiu hrozieb s podrobnými informáciami o označenej infiltrácii vrátane prejavov jej prítomnosti v systéme a bezpečnostných hrozieb, ktoré sa s ňou spájajú.