ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako naplánovať pravidelnú týždňovú kontrolu počítača

Ak chcete naplánovať pravidelnú úlohu, otvorte hlavné okno programu > Nástroje > Plánovač. Nižšie je popísaný stručný návod, ako vytvoriť úlohu, ktorá bude pravidelne každý týždeň kontrolovať lokálne disky. Podrobné inštrukcie nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Na naplánovanie úlohy postupujte nasledovne:

  1. V hlavnom okne Plánovača kliknite na Pridať plánovanú úlohu.
  2. V roletovom menu zvoľte možnosť Manuálna kontrola počítača.
  3. Zadajte názov úlohy a v rámci frekvencie opakovania úlohy vyberte možnosť Týždenne.
  4. Vyberte čas a deň v týždni vykonania úlohy.
  5. Označte možnosť Vykonať úlohu hneď, ako to bude možné, ktorá zabezpečí, že ak sa úloha nespustí v naplánovanom čase (napríklad ak je počítač vypnutý), spustí sa hneď, ako to bude opäť možné.
  6. Skontrolujte prehľad nastavení naplánovanej úlohy a kliknite na Dokončiť.
  7. V roletovom menu Ciele kontroly si zvoľte Lokálne disky.
  8. Kliknite na Dokončiť pre pridanie úlohy.