ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana prístupu na web

Ochrana prístupu na web umožňuje konfigurovať pokročilé nastavenia modulu Ochrana internetu. V časti Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana prístupu na web > Ochrana prístupu na web sú k dispozícii tieto možnosti:

Zapnúť ochranu prístupu na web – ak je táto možnosť vypnutá, ochrana prístupu na web a antiphishingová ochrana nebudú fungovať.


note

Dôrazne odporúčame ponechať Ochranu prístupu na web zapnutú a predvolene nevylučovať žiadne aplikácie ani IP adresy.

Kontrolovať skripty prehliadača – ak je táto funkcia zapnutá, detekčné jadro kontroluje všetky programy využívajúce JavaScript, ktoré sú spúšťané webovými prehliadačmi.

Zapnúť antiphishingovú ochranu – ak je táto funkcia zapnutá, phishingové webové stránky budú blokované. Pre viac informácií si prečítajte kapitolu Antiphishingová ochrana.

Vylúčené aplikácie – umožňuje vylúčiť konkrétne aplikácie z kontroly v rámci Ochrany prístupu na web. Takéto vylúčenie môže byť užitočné v prípade, keď ochrana prístupu na web spôsobuje problémy s kompatibilitou.

Vylúčené IP adresy – umožňuje vylúčiť konkrétne vzdialené adresy z kontroly v rámci Ochrany prístupu na web. Takéto vylúčenie môže byť užitočné v prípade, keď ochrana prístupu na web spôsobuje problémy s kompatibilitou.

CONFIG_WEB_ACCESS


Ak dôjde k zablokovaniu webovej stránky, Ochrana prístupu na web zobrazí vo vašom prehliadači nasledujúcu správu:

WEB_BLOCKED


note

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku: