ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Rozšírené nastavenia

Sekcia rozšírených nastavení vám umožňuje konfigurovať podrobné nastavenia produktu ESET Endpoint Security podľa vašich potrieb.

Ak chcete otvoriť rozšírené nastavenia, prejdite do hlavného okna programu a stlačte kláves F5 na klávesnici alebo kliknite na položku Nastavenia > Rozšírené nastavenia.


note

Pri vytváraní politiky z webovej konzoly ESET PROTECT môžete určiť príznak pre každé nastavenie. Nastavenie s príznakom Vynútiť má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v prípade, že neskoršia politika má tiež príznak Vynútiť). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené (napr. používateľom alebo neskoršími politikami pri zlučovaní). Viac informácií nájdete v kapitole Online pomocníka o príznakoch v konzole ESET PROTECT.


note

V závislosti od vašich nastavení prístupu sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla, ktoré chráni prístup k rozšíreným nastaveniam.

V rozšírených nastaveniach je možné konfigurovať nasledujúce kategórie:

CONFIG_SCANNER