ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Používateľské rozhranie

Ak chcete nakonfigurovať správanie grafického používateľského rozhrania (GUI) programu, otvorte Rozšírené nastavenia > Používateľské rozhranie.

V sekcii Prvky používateľského rozhrania môžete nastaviť vizuálnu stránku programu a použité efekty.

Odinštalovaniu alebo neoprávneným zmenám v konfigurácii vášho bezpečnostného produktu ESET môžete predchádzať prostredníctvom ochrany nastavení heslom, ktorú nastavíte v časti Nastavenia prístupu.


note

Možnosti na zmenu správania systémových oznámení, upozornení pri detekcii a stavov aplikácie nájdete v sekcii Oznámenia.

Prezentačný režim je funkcia určená pre používateľov, ktorí chcú neprerušovane používať svoj softvér a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora a pamäte antivírusom.

Prečítajte si aj kapitolu Ako minimalizovať používateľské rozhranie programu ESET Endpoint Security (užitočné v prípade spravovaných prostredí).