ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prvky používateľského rozhrania

ESET Endpoint Security umožňuje meniť nastavenia pracovného prostredia programu podľa potreby. Tieto nastavenia nájdete v časti Rozšírené nastavenia (F5) > Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania.

V časti Prvky používateľského rozhrania môžete meniť nastavenia grafického rozhrania programu. V roletovom menu Režim spustenia sú na výber nasledujúce možnosti:

Úplný – zobrazuje sa kompletné grafické rozhranie.

Minimálny – grafické rozhranie je spustené, avšak používateľovi sa zobrazujú len oznámenia.

Manuálny – grafické rozhranie nie je spustené automaticky pri prihlásení. Môže byť manuálne spustené ktorýmkoľvek používateľom.

Tichý – nezobrazujú sa žiadne oznámenia ani upozornenia. Grafické rozhranie môže spustiť iba správca. Tento režim môže byť užitočný v prípade spravovaných prostredí alebo v situáciách, keď je potrebné šetriť systémovými prostriedkami.


note

Po zvolení Minimálneho režimu a reštartovaní počítača sa budú zobrazovať oznámenia, no grafické rozhranie nie. Ak chcete obnoviť režim úplného grafického rozhrania, spustite program ako správca z ponuky Štart v časti Všetky programy > ESET > ESET Endpoint Security, prípadne použite politiku v nástroji ESET PROTECT.

Farebný režim – v roletovom menu zvoľte farebný motív grafického rozhrania ESET Endpoint Security:

  • Rovnaký ako systémová farba – farebný motív programu ESET Endpoint Security sa nastaví podľa operačného systému.
  • Tmavý – ESET Endpoint Security bude mať tmavý motív (tmavý režim).
  • Svetlý – ESET Endpoint Security bude mať štandardný svetlý motív.

note

Farebný motív grafického rozhrania ESET Endpoint Security môžete vybrať aj v pravom hornom rohu hlavného okna programu.

Ak chcete zrušiť zobrazovanie úvodnej obrazovky programu ESET Endpoint Security, deaktivujte možnosť Zobrazovať úvodný obrázok pri štarte.

Ak si prajete, aby program ESET Endpoint Security signalizoval dôležité udalosti v systéme pomocou zvukových efektov (napríklad pri nájdení hrozieb pri kontrole počítača alebo pri dokončení kontroly), aktivujte nastavenie Používať zvukové upozornenia.

Pridať do kontextového menu – integruje ovládacie prvky ESET Endpoint Security do kontextového menu systému.

Licenčné informácie

Zobraziť licenčné informácie – ak je táto možnosť vypnutá, v hlavnom okne v časti Stav ochranyPomocník a podpora nebudú zobrazené informácie o platnosti licencie.

Konfigurovať stavy aplikácie súvisiace s licenciou – otvorí zoznam stavov aplikácie súvisiacich s licenciou.

Zobraziť licenčné informácie a oznámenia – ak je táto možnosť vypnutá, oznámenia a správy sa budú zobrazovať len v prípade, že platnosť licencie uplynula.


note

Nastavenia týkajúce sa licenčných informácií sú aplikované, ale nie dostupné pre produkt ESET Endpoint Security aktivovaný pomocou licencie MSP.

CONFIG_ENVIRONMENT