ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Stavy aplikácie

Ak chcete nastaviť, ktoré stavy aplikácie budú zobrazované (napríklad ak pozastavíte antivírusovú a antispyvérovú ochranu alebo spustíte prezentačný režim), otvorte Rozšírené nastavenia > Oznámenia a kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa položky Stavy aplikácie.

Stav aplikácie bude zobrazený aj v prípade, že váš produkt nie je aktivovaný alebo vašej licencii uplynula platnosť. Toto nastavenie je možné zmeniť prostredníctvom politík v nástroji ESET PROTECT.

CONFIG_APPLICATION_STATUS